Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie, metody i analiza badań w pe/ps

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06D-Z15.16-Pe-PLAN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie, metody i analiza badań w pe/ps
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "rozliczenie roczne 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wysocka
Prowadzący grup: Ewa Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa: średnia ważona ocen uzyskanych z poszczególnych cząstkowych form zaliczenia przedmiotu:

- projekty: 2,0

- narzędzia badawcze: 2,0

- aktywność: 1,0


Pełny opis:

Jako efekt przeprowadzonych zajęć doktorant powinien uzyskać następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje:

Wiedza:

1. Zna podstawowe problemy i dylematy wyznaczające realizację badań pedagogicznych.

2. Posiada wiedzę o kodeksach etycznych determinujących jakość pozyskiwanych danych i chroniących dobro respondentów.

3. Posiada wiedzę o sposobach gromadzenia danych i docierania do „informacji trudnych”.

4. Posiada wiedzę dotyczącą właściwego doboru metod i technik badawczych do typu rozwiązywanego problemu badawczego.

5. Rozumie specyfikę i potrafi różnicować główne paradygmaty wiedzy naukowej.

6. Rozumie i różnicuje specyfikę badań ilościowych i jakościowych oraz ich znać zasady i przesłanki ich zastosowania w praktyce badawczej.

Umiejętności:

1. Zdobywa podstawowe umiejętności z zakresu projektowania i stosowania zasad decydujących o prawidłowej realizacji badań w paradygmacie ilościowym.

2. Zdobywa podstawowe umiejętności z zakresu projektowania i stosowania zasad decydujących o prawidłowej realizacji badań w paradygmacie jakościowym.

3. Posiada niezbędne umiejętności w zakresie analizy i interpretowania danych ilościowych.

4. Posiada niezbędne umiejętności w zakresie analizy i interpretowania danych jakościowych.

5. Posiada umiejętność krytycznej analizy w zakresie doboru metod, technik i narzędzi badawczych do specyfiki problemu badawczego.

6. Potrafi stosować zasady decydujące o prawidłowym konstruowaniu narzędzi badawczych, prawidłowym prowadzeniu badań z ich wykorzystaniem, prawidłowej analizie i interpretacji pozyskanych danych.

Kompetencje:

1. Posiada kompetencje niezbędne w przebiegu procesu badania, a więc zdolność nawiązywania i rozwijania kontaktu diagnostycznego (badawczego).

2. Nabywa i kształtuje własne nastawienia na elastyczny dobór strategii, metod, i narzędzi w postępowaniu badawczym, zależnie od realizowanego projektu badawczego.

3. Posiada kompetencje wyznaczające zdolność do krytycznej i analitycznej oceny jakości realizowanego projektu badawczego w kontekście jego nowatorstwa i przydatności w praktyce pedagogicznej.

4. Nabywa i kształtuje kompetencje w zakresie zdolności do samodzielnego projektowania procesu badawczego.

5. Posiada niezbędne kompetencje z zakresu analizy i interpretacji pozyskiwanych danych w kontekście przyjętych założeń teoretycznych.

6. Ma świadomość konieczności relatywizowania efektów zdobywanej wiedzy i pogłębiania własnych kompetencji z zakresu metodologii nauk pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "rozliczenie roczne 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wysocka
Prowadzący grup: Elżbieta Turska, Ewa Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Juszczyk
Prowadzący grup: Stanisław Juszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Turska, Ewa Wysocka
Prowadzący grup: Elżbieta Turska, Ewa Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Turska, Ewa Wysocka
Prowadzący grup: Elżbieta Turska, Ewa Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.