Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06D-Z5.6-IISEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "rozliczenie roczne 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernasiewicz, Małgorzata Dobrowolska, Ewa Jarosz, Mirosław Kisiel, Eugenia Mandal, Beata Pituła, Danuta Rode, Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Maciej Bernasiewicz, Małgorzata Dobrowolska, Ewa Jarosz, Mirosław Kisiel, Eugenia Mandal, Beata Pituła, Danuta Rode, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie stopnia realizacji przez doktoranta następujących efektów kształcenia:

1. Poszerzył swoją wiedzę na temat osiągnięć w zakresie podjętej w pracy doktorskiej problematyki naukowej.

2. Posiada pogłębioną wiedzę o metodach i procedurach badawczych w zakresie wybranej dyscypliny naukowej, co pozwala na samodzielne planowanie procedur rozwiązania problemów badawczych.

3. Ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz uwarunkowań zwyczajowych i etycznych związanych z działalnością naukową.

4. Potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy oraz zaproponować własną procedurę badawczą zmierzające do jego rozwiązania.

5. Umie przygotować dojrzałą wypowiedź ustną, z zachowaniem właściwej kompozycji, formułując tezy, przygotowując dyskusję, argumentując własne stanowisko, z wykorzystaniem dokumentacji i poglądów własnych oraz innych autorów.

6. Student przedstawił do oceny materialny efekt pracy własnej w postaci zarysu teoretycznego oraz metodologicznego rozdziału rozprawy doktorskiej.


Pełny opis:

Podczas zajęć seminaryjnych doktorant konsultuje z opiekunem/promotorem swój projekt badawczy. Równocześnie poszerza swoją wiedzę na temat osiągnięć w zakresie podjętej w pracy doktorskiej problematyki naukowej, metodologii badań społecznych a także przedstawia do oceny kolejne części swojej rozprawy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "rozliczenie roczne 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Maciej Bernasiewicz, Małgorzata Górnik-Durose, Ewa Jarosz, Eugenia Mandal, Hanna Przybyła-Basista, Jadwiga Stawnicka, Elżbieta Turska, Teresa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Ewa Jarosz, Katarzyna Krasoń, Irena Polewczyk, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Ewa Jarosz, Katarzyna Krasoń, Irena Polewczyk, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Alicja Gałązka, Małgorzata Górnik-Durose, Stanisław Juszczyk, Katarzyna Krasoń, Irena Pilch, Irena Polewczyk, Zbigniew Spendel, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Alicja Gałązka, Małgorzata Górnik-Durose, Stanisław Juszczyk, Katarzyna Krasoń, Irena Pilch, Irena Polewczyk, Zbigniew Spendel, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bernasiewicz, Ewa Borowiec, Małgorzata Górnik-Durose, Stanisław Juszczyk, Katarzyna Krasoń, Irena Pilch, Irena Polewczyk, Hanna Przybyła-Basista, Zbigniew Spendel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bernasiewicz, Ewa Borowiec, Beata Ecler-Nocoń, Małgorzata Górnik-Durose, Stanisław Juszczyk, Katarzyna Krasoń, Irena Pilch, Irena Polewczyk, Hanna Przybyła-Basista, Zbigniew Spendel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.