Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia ze współczesnej psychologii rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06P-KP-NP-WZPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia ze współczesnej psychologii rozwoju człowieka
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Początki psychologii rozwojowej. Pojmowanie rozwoju w klasycznej psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz psychologii rozwoju człowieka. Działy psychologii rozwojowej.

Pojęcie zmiany rozwojowej: zagadnienie ciągłości i uwarunkowania rozwoju, modele i rodzaje zmian rozwojowych, okresy krytyczne w rozwoju. specyficzne zjawiska w rozwoju: akceleracja i retardacja, prawa i prawidłowości rozwojowe.

Biologiczne uwarunkowania rozwoju na przykładzie odziedziczalności inteligencji i temperamentu.

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju. Koncepcja kręgów środowiskowych. Rola środowiska rodzinnego w rozwoju.

Teoria epistemologii genetycznej J. Piageta.

Kulturowo-historyczna teoria rozwoju L.S. Wygotskiego.

Rozwój człowieka ujmowany w kategoriach zadań rozwojowych.

Koncepcja rozwoju w biegu życia E. Eriksona.

Fazy rozwoju i ich charakterystyka. Definiowanie rozwoju w okresie dorosłości (wyłaniająca się dorosłość, wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość).

Literatura:

Trempała J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner, S. J. i Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Vasta, R, Haith, M.M. i Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka. T.2. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: WN PWN.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka. T. 3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: WN PWN.

Birch, A. (2005). Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa: PWN.

Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i Ska.

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar.

Brzezińska, A. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. GWP: 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Zna podstawowe podejścia i teorie psychologii rozwojowej opisujące i wyjaśniające przebieg, uwarunkowania, mechanizmy oraz efekty rozwoju człowieka w ciągu jego życia (K_W03, KN_W01, KN_W03)

Zna osiągnięcia rozwojowe w kolejnych etapach życia człowieka (okres prenatalny, dzieciństwo, dorastanie, dorosłość, starość) (K_W05)

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi opisać przebieg rozwoju oraz wskazać determinujące go czynniki według przyjętego modelu/koncepcji teoretycznej (K_U10, KN_U02)

Potrafi szczegółowo opisać podstawowe właściwości osoby we wszystkich okresach życia i momenty kryzysowe w procesie rozwoju w kolejnych okresach życia (K_U10, KN_U02).

Potrafi przedstawić i wyjaśnić relację i różnice pomiędzy psychologią rozwojową dzieci i młodzieży a psychologią biegu życia (K_U08, KN_U03)

KOMPETENCJE

Rozumie, jaka jest waga wczesnych doświadczeń i powstałych na ich podstawie modeli operacyjnych – jest szczególnie wrażliwy na to, w jakim środowisku przebiega rozwój niemowląt i małych dzieci do 3r.ż. Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu rozwoju w rozumieniu i analizie zachowań ludzkich (K_K02, KN_U09)

Posiada umiejętność prezentacji własnych poglądów w zakresie wybranych obszarów rozwoju człowieka na forum publicznym i obrony swego stanowiska (K_K07. KN_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania do zajęć, udział w dyskusji, ocena eseju na zadany temat; egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Budniak, Elżbieta Turska
Prowadzący grup: Elżbieta Turska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena przygotowania do zajęć, udział w dyskusji, ocena eseju na zadany temat; egzamin pisemny

Pełny opis:

Początki psychologii rozwojowej. Pojmowanie rozwoju w klasycznej psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz psychologii rozwoju człowieka. Działy psychologii rozwojowej.

Pojęcie zmiany rozwojowej: zagadnienie ciągłości i uwarunkowania rozwoju, modele i rodzaje zmian rozwojowych, okresy krytyczne w rozwoju. specyficzne zjawiska w rozwoju: akceleracja i retardacja, prawa i prawidłowości rozwojowe.

Biologiczne uwarunkowania rozwoju na przykładzie odziedziczalności inteligencji i temperamentu.

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju. Koncepcja kręgów środowiskowych. Rola środowiska rodzinnego w rozwoju.

Teoria epistemologii genetycznej J. Piageta.

Kulturowo-historyczna teoria rozwoju L.S. Wygotskiego.

Rozwój człowieka ujmowany w kategoriach zadań rozwojowych.

Koncepcja rozwoju w biegu życia E. Eriksona.

Fazy rozwoju i ich charakterystyka. Definiowanie rozwoju w okresie dorosłości (wyłaniająca się dorosłość, wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość).

Literatura:

Trempała J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner, S. J. i Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Vasta, R, Haith, M.M. i Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka. T.2. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: WN PWN.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka. T. 3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: WN PWN.

Birch, A. (2005). Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa: PWN.

Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i Ska.

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar.

Brzezińska, A. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. GWP: 2005.

Uwagi:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność samodzielnego, krytycznego analizowania wybranych tekstów psychologicznych z zakresu szeroko rozumianej psychologii rozwoju człowieka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.