Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06P-MC-NP-ZFP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 1 sem. zarządzanie i umiejętności menażerskie z elem. coachingu /st.podypl./
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kosiń, Elżbieta Turska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pisemny test zaliczeniowy jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

Wiedza

• Ma wiedzę w zakresie podstawowych praw ekonomii

• Zna koncepcje związane z problematyką kursów walutowych, istotną z punktu widzenia współczesnej gospodarki rynkowej

• Rozumie istotę oddziaływania polityki fiskalnej na bezrobocie i inflację

Umiejętności

• Potrafi zidentyfikować główne problemy związane z finansowaniem przedsiębiorstwa

• Potrafi określić związki między kosztem zaciąganych kredytów a rentownością prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności

• Umie wyjaśnić wzajemne zależności pomiędzy głównymi parametrami makroekonomicznymi

Kompetencje społeczne:

• Ma świadomość wagi prowadzonej przez rząd polityki społecznej, w kontekście wydatków budżetowych, na makroekonomiczny cykl koniunkturalny

• Posiada zdolność rozpoznawania ewentualnych możliwości oszczędności budżetowych

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kosiń, Elżbieta Turska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kosiń, Elżbieta Turska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kosiń, Elżbieta Turska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kosiń, Elżbieta Turska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rostyslav Slavyuk, Elżbieta Turska
Prowadzący grup: Rostyslav Slavyuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Struktura oceny końcowej modułu przedstawia się następująco:

- ocena z egzaminu pisemnego,

- ciągła ocena z ćwiczeń.

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale z licznymi błędami.

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.


Pełny opis:

1. Formy organizacyjne przedsiębiorstw, ich klasyfikacja

2. Formy organizacyjne kapitałów i funduszy, źródła ich pozyskiwania

3. Obce źródła finansowania przedsiębiorstw

4. Zestawienie wartości składników zasobów majątkowych jednostki oraz źródeł ich finansowania

5. Efektywność działalności przedsiębiorstwa. Wynik finansowy

6. Zdolności firm do generowania gotówki

7. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kosiń, Elżbieta Turska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rostyslav Slavyuk, Elżbieta Turska
Prowadzący grup: Rostyslav Slavyuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Struktura oceny końcowej modułu przedstawia się następująco:

- ocena z egzaminu pisemnego,

- ciągła ocena z ćwiczeń.

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale z licznymi błędami.

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.


Pełny opis:

1. Formy organizacyjne przedsiębiorstw, ich klasyfikacja

2. Formy organizacyjne kapitałów i funduszy, źródła ich pozyskiwania

3. Obce źródła finansowania przedsiębiorstw

4. Zestawienie wartości składników zasobów majątkowych jednostki oraz źródeł ich finansowania

5. Efektywność działalności przedsiębiorstwa. Wynik finansowy

6. Zdolności firm do generowania gotówki

7. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Czuba, Elżbieta Turska
Prowadzący grup: Michał Czuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.