Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia zagrożeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-AD-S1-BW-PZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia zagrożeń
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Wojciechowski
Prowadzący grup: Bartosz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pisemny test wiedzy.

Pełny opis:

Przedmiot ma umożliwić studentom poznanie najnowszych trendów w zakresie stosowania osiągnięć psychologii na potrzeby prowadzenia czynności operacyjnych przez organy podległe ministerstwu spraw wewnętrznych i administracji.

1. Historia, możliwości i cele psychologii śledczej – miejsce psychologii śledczej w horyzoncie problemowym psychologii sądowej. Główne kierunki badao i najważniejsze osiągnięcia. Psychologia operacyjna, jako nowa gałąź psychologii stosowanej.

2. Podstawy kryminalistyki i medycyny sądowej – analiza kontekstu psychologicznego śladów materialnych, psychologiczno – kryminalistyczna rekonstrukcja zdarzenia. Analiza mechanizmu powstawania ran typowych dla określonego rodzaju sprawcy.

3. Negocjacje policyjne – główne zadania negocjatora, proces negocjacji, jako szczególny przykład komunikacji interpersonalnej, techniki negocjacyjne i uwarunkowania ich stosowania.

4. Metody i techniki przesłuchao – przesłuchanie metodami klasycznymi, przesłuchanie pracowników metodą BAI, przesłuchanie podejrzanego metodą FBI.

5. Psychologiczne funkcjonowanie przestępców wielokrotnych – historyczne sylwetki sprawców przestępstw wielokrotnych, geneza ich asocjalności, psychologiczne mechanizmy funkcjonowania w kontekście doświadczeo życiowych.

6. Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw – profilowanie metodą FBI, kontekst kulturowy, jako istotna zmienna różnicująca w procesie profilowania psychologicznego, metodologiczne aspekty profilowania psychologicznego.

7. Przestępczośd zorganizowana, jako przedmiot analizy psychologicznej – formowanie się grupy przestępczej, jako przedmiot analizy psychologicznej, funkcjonowanie procesów grupowych i ich wpływ na skutecznośd organizacji.

8. Psychologia terroryzmu – psychologiczno społeczne warunki sprzyjające powstawaniu klimatu terrorystycznego, proces dekompozycji grupy terrorystycznej, jako pole działalności psychologicznej, praca z ofiarami i rodzinami ofiar zamachów terrorystycznych

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Wojciechowski
Prowadzący grup: Bartosz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bożek
Prowadzący grup: Maciej Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pisemny test wiedzy.

Pełny opis:

Przedmiot ma umożliwić studentom poznanie najnowszych trendów w zakresie stosowania osiągnięć psychologii na potrzeby prowadzenia czynności operacyjnych przez organy podległe ministerstwu spraw wewnętrznych i administracji.

1. Historia, możliwości i cele psychologii śledczej – miejsce psychologii śledczej w horyzoncie problemowym psychologii sądowej. Główne kierunki badao i najważniejsze osiągnięcia. Psychologia operacyjna, jako nowa gałąź psychologii stosowanej.

2. Podstawy kryminalistyki i medycyny sądowej – analiza kontekstu psychologicznego śladów materialnych, psychologiczno – kryminalistyczna rekonstrukcja zdarzenia. Analiza mechanizmu powstawania ran typowych dla określonego rodzaju sprawcy.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bożek
Prowadzący grup: Maciej Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pisemny test wiedzy, zadanie zaliczeniowe.

Pełny opis:

Przedmiot ma umożliwić studentom poznanie najnowszych trendów w zakresie stosowania osiągnięć psychologii na potrzeby prowadzenia czynności operacyjnych przez organy podległe ministerstwu spraw wewnętrznych.

Uwagi:

Brak zgody na a rejestrację zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.