Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liturgika - Eucharystia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-07-W011 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Liturgika - Eucharystia
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Posiadanie podstawowych wiadomości z liturgiki.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu dotykają m.in. następujących zagadnień: teksty biblijne o ustanowieniu Eucharystii; Ojcowie Kościoła nt. Eucharystii; Eucharystia sakramentem Paschy; teologia Eucharystii; struktura celebracji eucharystycznej i jej teologiczna głębia; kult Eucharystii poza Mszą świętą.

Literatura:

B. Nadolski, Liturgika, t. 4: Eucharystia, Poznań 1992; Teologia i obrzędy Eucharystii, red. A.J. Znak, Oleśnica-Wrocław 1992; Msza święta ("Mysterium Christi" 3), red. W. Świerzawski, Kraków 1992; J. Ratzinger, Eucharystia. Bóg blisko nas, Kraków 2002; S. Czerwik, Odnowa liturgii po Soborze Watykańskim II: wierność zdrowej tradycji i uprawniony rozwój, w: Tradycja i kościelne tradycje ("Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" 27), red. J. Jezierski, Olsztyn 2004, s. 23-35; B. Nadolski, Eucharystia. Jej miejsce i rola w życiu chrześcijanina, Kraków 2006; Eucharystia w życiu Kościoła ("Kościół w trzecim tysiącleciu" 4), red. A. Żądło, Katowice 2005; M. Zachara, Msza święta. Liturgiczne ABC, Warszawa 2006; Modlitwy eucharystyczne Mszału Rzymskiego. Dzieje - Teologia - Liturgia ("Opolska Biblioteka Teologiczna" 80), red. H.J. Sobeczko, Opole 2005; M. Starowieyski, Eucharystia pierwszych moją chrześcijan, w: Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie Kościoła nauczają o Eucharystii ("Biblioteka Ojców Kościoła"), oprac. tenże, Kraków 1997, s. 7-26; J. Miazek, Msza święta pierwszych chrześcijan, w: Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie Kościoła nauczają o Eucharystii ("Biblioteka Ojców Kościoła"), oprac. M. Starowieyski, Kraków 1997, s. 27-44; L. Buyer, Od liturgii żydowskiej do liturgii chrześcijańskiej (Kolekcja "Communio" 1), Warszawa 1986, s. 127-139; E. Ozorowski, Eucharystia w nauce i praktyce Kościoła katolickiego, Poznań 1990; Misterium Eucharystii. Teologia - liturgia - ekumenizm. Encyklika Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia", red. W. Nowak, Olsztyn 2004; H.J. Sobeczko, Ciągłość tradycji w mszałach rzymskich z 1570 i 1970 roku. Na marginesie motu proprio Benedykta XVI "Summorum Pontificum", w: "Liturgia Sacra" 14,2 (2008), s. 241-265; Wspólnota Monastyczna z Camaldoli, Instytut Liturgii Pastoralnej Monasteru św. Justyny w Padwie, Stowarzyszenie Profesorów oraz Animatorów Liturgicznych, Wprowadzenie do refleksji nad motu proprio Benedykta XVI zatytułowanym Summorum Pontificum, w: "Studia Pastoralne" 4 (2008), s. 293-303.

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest ugruntowanie wiedzy i przekonania słuchaczy do tego, że Eucharystia stanowi źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego, jak też duszpasterskiej działalności Kościoła. Efektem kształcenia powinno się stać pogłębione uczestnictwo w celebracji eucharystycznej, a także dojrzałe korzystanie z owoców takiej celebracji, przeżywanej coraz bardziej podmiotowo, tj. angażującej wszystkich jej uczestników jako faktycznych, a więc czynnie zaangażowanych w celebrację liturgów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną na końcu semestru metodą testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.