Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liturgika fundamentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-11-W004 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Liturgika fundamentalna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Liturgika fundamentalna obejmuje następujące ważniejsze zagadnienia szczegółowe: pojęcie i definicja liturgii oraz jej treści teologiczne; historyczne linie rozwoju liturgii i tworzenia się rodzin liturgicznych; obecność Chrystusa w liturgii; przymioty kultu liturgicznego; liturgia zespołem znaków uświęcenia i kultu; uzasadnienie stosowania w liturgii znaków uchwytnych zmysłami; elementy naturalne, przedmioty i szaty stosowane w liturgii; teologiczna interpretacja postaw i gestów stosowanych w liturgii; liturgiczna przestrzeń i jej ukształtowanie; pojęcie i cechy zgromadzenia liturgicznego.

Literatura:

B. Nadolski, Liturgika, t. 1: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989; T. Sinka, Zarys liturgiki, Kraków 1994.

A.J. Znak, Fundamentalne rzeczywistości liturgii, Oleśnica 1992; B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii, Kraków 2004, s. 11-26; 110-126; 145-201; 307-355; S. Czerwik, Słudzy Chrystusa - szafarze Bożych misteriów, Kielce 2004 (strony: od 41 do 62); T. Sinka, Symbole liturgiczne, Kraków 1991; R. Guardini, Znaki święte, Wrocław 1982; S. Czerwik, Teologia liturgii w ujęciu konstytucji "Sacrosanctum Concilium" i w całokształcie dzieła Soboru Watykańskiego II, "Ruch Biblijny i Liturgiczny" 41,2 (1988), s. 155-168; S. Czerwik, Teologia liturgii, "Ateneum Kapłańskie" 66,1 (1974), s. 92-104; M. Pisarzak, Nazwy liturgii na Zachodzie, "Liturgia Sacra" 8,1 (2002), s. 43-57; S. Czerwik, Liturgia w formacji kapłanów według nauki Soboru Watykańskiego II, "Roczniki Teologiczne" 50,8 (2003), s. 91-115; S. Czerwik, Medytacja nad encykliką "Mediator Dei" w 50 lat po jej ogłoszeniu (20 XI 1947), w: Liturgia Domus Christiana, red. A. Durak, Warszawa 1998, s. 324-351; S. Koperek, Aktualne postulaty encykliki "Mediator Dei", w: Liturgia Domus Christiana, red. A. Durak, Warszawa 1998, s. 352-372; S. Czerwik, Symbole wspólnototwórcze w celebracji Eucharystii, "Studia Theologica Varsaviensia" 2 (2000), s. 67-105.

Efekty uczenia się:

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia związane z liturgią (definicja, istota i cechy liturgii), z jej historycznym rozwojem, jak też rozumieniem jej oraz przeżywaniem dziś.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną na końcu semestru metodą testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.