Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Kościoła Powszechnego - średniowiecze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-11-W009
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Kościoła Powszechnego - średniowiecze
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Dzieje Kościoła katolickiego w średniowieczu, tj. misje Kościoła, zwłaszcza wśród narodów słowiańskich, podejmowane inicjatywy reformistyczne, w tym Reformy Gregoriańska i Cluniacka, troska Kościoła o czysty przekaz Wiary, Katolickie i niekatolickie Kościoły Wschodnie, kontakty i konflikty z Państwem, Wojny Krzyżowe, niewola awiniońska, schizma zachodnia, konfrontacja Kościołów wschodnich z dokonującymi podbojów krajami muzułmańskimi

Literatura:

Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego,cz.1; Warszawa 1986, 1991, 1992; Kumor B., Historia Kościoła, cz. 2-4, Lublin 1997-1998; Knowles M.,i in. , Historia Kościoła (600-1700), Warszawa 1988; Henderson G., Wczesne średniowiecze, Warszawa 1987; Dawson Ch., , Szkice o kulturze średniowiecznej, Warszawa 1966; Samsonowicz H., Złota jesień polskiego średniowiecza, Poznań 2001.Świeżawski S., Między średniowieczem a czasami nowożytnymi. Sylwetki myślicieli XV w., Warszawa 1983.

Efekty uczenia się:

Opanowanie podstawowych wiadomości na temat dziejów Kościoła w średniowieczu.

Metody i kryteria oceniania:

Prace kontrolne. Zaliczenie ustne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)