Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Kościoła Powszechnego - nowożytność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-11-W035 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Kościoła Powszechnego - nowożytność
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości (wybrane) z historii Kościoła Powszechnego.

Pełny opis:

Okoliczności i przebieg Reformacji; przebieg i wyniki soboru Trydenckiego dla Kościoła Katolickiego; konfesjonalizacja Europy, misje katolickie XV-XVIII wieku, najważniejsze spory teologiczne okresu nowożytnego, stosunek Kościoła katolickiego do nowożytnej nauki, nurtów ascetyczno - mistycznych, masonerii, przyczyny, przebieg i skutki rewolucji francuskiej.

W ramach ćwiczeń omawiane są tematy związane z misjami katolickimi XV-XVIII wieku, Reformacją, Soborem Trydenckim (1545-1563) i reformą katolicką, Soborem Watykańskim I (1869-1870), odniesieniem Kościoła katolickiego do nowożytnej nauki, nurtów ascetyczno - mistycznych, masonerii, Rewolucji Francuskiej, nauczania społecznego papieży i modernizmu katolickiego.

Literatura:

M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. 3, cz 1-2, Warszawa 1989; Historia Kościoła, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, t. 4 -5, Warszawa 1985-1987; R. Decot, Mała historia reformacji w Niemczech, Kraków 2007.

Ćwiczenia:

A. Gieysztor, O warsztacie pracy historyka, Kwartalnik Historyczny 69:1962, s. 440-445;

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993;

J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię? Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996;

K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2002;

K. Schatz, Prymat papieski od początków do współczesności, Kraków 2004;

JL. Mezzadri, Rewolucja francuska a Kościół, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

Przekazanie wiedzy na temat okoliczności, przyczyn i skutków Reformacji dla świata chrześcijańskiego i dla Europy (Konfesjonalizacja). Przedstawienie reformy Kościoła na soborze trydenckim i jej ciągłość aż do czasów współczesnych. Ukazanie związku przyczynowo - skutkowego między rewolucją francuska a nowoczesnym modelem państwa i jego relacjami do religii i Kościołów chrześcijańskich. Nauka myślenia 'historycznego'(genetycznego w analizie zjawisk współczesnych).

Cel zaproponowanych ćwiczeń jest podwójny. Po pierwsze chodzi o ukazanie wybranych wydarzeń z historii nowożytnej Kościoła rzymskokatolickiego i po drugie - o zapoznanie uczestników zajęć z różnymi typami źródeł (kroniki, dokumenty, opracowania, mapy), metodami ich interpretowania i poszukiwania. Do każdego problemu podane są wydawnictwa źródłowe i literatura przedmiotu, a także słownik terminologii, osób i miejsc oraz pytania i zagadnienia do opracowania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin. Ćwiczenia: kolokwia, prace pisemne, test końcowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.