Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Kościoła Powszechnego - współczesność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-11-W036 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Kościoła Powszechnego - współczesność
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii nauczycielskiej - 4 sem.
Przedmioty dla teologii ogólnej - 4 sem.
Przedmioty dla teologii pastoralnej - 4 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z historii Kościoła XVI-XVIII

Pełny opis:

Historia Kościoła w XIX i XX wieku zawarta jest w 15 blokach tematycznych, od zakończenia rewolucji francuskiej oraz jej skutków dla historii chrześcijaństwa do pontyfikatu Jana Pawła II. Szczególną uwagę położono na omówienie relacji Kościół - państwo, pontyfikaty papieży XIX i XX wieku; dzieje Kościołów lokalnych, wpływ totalitaryzmu sowieckiego i nazistowskiego na losy chrześcijaństwa w Europie i Azji, martyrologium Kościoła w czasie II wojny światowej, sobór watykański II, pontyfikat Jana XXIII i Pawła VI.

Literatura:

M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. 3-4, Warszawa 1989-1992; Handbuch der Kirchengeschichte. hrsg. v. H. Jedin, Bd. IV-VII, Freiburg 1970-1979; Historia Kościoła, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, t. 4 -5, Warszawa 1985-1987; B. Kumor , Historia Kościoła, t. 8, Lublin 1995; Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, (1775-1978), Warszawa 1983;

Efekty uczenia się:

Celem wykładów jest ukazanie najważniejszych wydarzeń z historii Kościoła katolickiego, zwłaszcza w Europie, w okresie wzrastających napięć w relacjach Kościół - Państwo. Studenci w 15 blokach tematycznych mają wyrobić sobie opinię na temat przyczyn i skutków Europy ogarniętej procesami sekularyzacyjnymi. Jednocześnie mają zdobyć wiedzę na temat roli Kościoła i jego nauczania w najistotniejszych kwestiach dotyczących życia wewnątrzkościelnego, ale takich obszarów jak polityka, sprawy społeczne, kulturalne i naukowe.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin, zaliczenie z oceną z ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.