Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Katechetyka materialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-11-W061 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Katechetyka materialna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii nauczycielskiej - 6 sem.
Przedmioty dla teologii pastoralnej - 6 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zagadnienia podstawowe z zakresu katechetyki fundamentalnej

Pełny opis:

Źródła i treści katechezy: Pismo Święte, Tradycja Kościoła, Katechizm Kościoła Katolickiego, podstawowe dokumenty katechetyczne; liturgia jako źródło i cel dla katechezy; moralny i eklezjalny wymiar katechezy.

Literatura:

Biblia Poznańska. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, t.1-4, Poznań 2000; Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań 2000; Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994; Katechetyka materialna, red. J. Stala, Tarnów 2002; Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998; Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2002, Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, Wrocław 2001, Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, Kielce 1996.

Efekty uczenia się:

Celem wykładu jest omówienie źródeł treści katechezy, ujętych w tzw. wymiarach: biblijnym, liturgicznym, moralnym i eklezjalnym. Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności korzystania z podstawowych źródeł katechezy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: kolokwia; ćwiczenia: prace pisemne, konspekty i scenariusze katechez

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.