Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liturgia godzin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-11-W075 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Liturgia godzin
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla teologii ogólnej
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zaliczone zajęcia z liturgiki poprzednich lat studiów.

Pełny opis:

Publiczna i wspólna modlitwa ludu Bożego należy do głównych powinności Kościoła, który podejmując modlitwę Chrystusa, dokonuje uświęcenia czasu i człowieka. Liturgia Godzin stanowi obok Eucharystii jeden z najcenniejszych skarbów Kościoła. Zapoznanie się z historią, teologią, formami i zasadami dotyczącymi jej celebracji, a także z jej powiązaniami z wytworami kultury, stanowi zasadniczą treść przedmiotu.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Sobór Watykański II Konstytucja Sacrosanctum Concilium; Paweł VI, Konstytucja apostolska Laudis canticum; Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin (tom 1 LG); Słowo biskupów do kapłanów z okazji wprowadzenia Liturgii Godzin w języku polskim.

Literatura:

B. Nadolski, Liturgika t. 2: Liturgia i czas, Poznań 1991; Liturgia uświęcenia czasu, red. W. Świerzawski, Kraków 1984; W. Głowa, Modlitwa liturgiczna. Liturgia Godzin, Przemyśl 1996; Dokumenty duszpastersko - liturgiczne Episkopatu Polski 1966 - 1993, red. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1994; S. Ropiak, Teologia hymnów polskojęzycznej Liturgii Godzin. Tom I - Okres Bożego Narodzenia, Olsztyn 2001; F. M. Arocena Solano, Modlić się liturgią godzin, Kraków 2001.

Efekty uczenia się:

Student zdobywa wiedzę nt. historii, teologii oraz praktyki wykonawczej związanej z liturgią godzin; potrafi łączyć poznaną teorię z innymi dziedzinami nauki (szczególnie historią sztuki); potrafi interpretować i stosować źródła związane z liturgią godzin; zdobywa praktyczną umiejętność wykonywania polskich melodii śpiewów brewiarzowych (hymnów, psalmodii, kantyków, responsoriów, wersykuł).

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium sprawdzające znajomość treści wykładów oraz wybranej literatury obowiązkowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.