Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teologia przepowiadania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-11-W083 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia przepowiadania
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z teologii. Wykładowca wprowadza w homiletykę jako przedmiot pastoralny, a w szczególności w jej część fundamentalną

Pełny opis:

1. Teologia słowa Bożego: w Starym Testamencie (słowo jako objawienie i wyraz działania Bożego, odpowiedź człowieka); w Nowym Testamencie (Chrystus, Apostołowie, odpowiedź człowieka na słowo Boże).

2. Teologia głoszenia słowa Bożego w Kościele (Kościół a słowo Boże, podmiot, cel, przedmiot, źródła, rodzaje przepowiadania; słuchacz i słuchanie słowa Bożego, skuteczność przepowiadania).

Literatura:

1. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi (08.12.1975), w: Encykliki, Warszawa 1981, s. 180-218.

2. Lewek A., Współczesna odnowa kaznodziejstwa .z. 1. Z najnowszych dziejów ruchu homiletycznego, Warszawa 1980, s. 198-206 (Homiletyka fundamentalna).

3. Majewski M., Teologia katechezy, Wrocław 1989 (Lublin 1987).

4. Moysa S., Słowo zbawienia. Kraków 1974.

5. Przyczyna W. [red.], Sługa słowa, Kraków 1997.

Efekty uczenia się:

Przybliżenie znaczenia teologicznej refleksji na temat słowa Bożego w świetle Pisma Świętego oraz uwydatnienie miejsca i roli kaznodziejskiej i katechetycznej posługi słowa w życiu Kościoła. Student powinien zrozumieć doniosłość i cele głoszenia słowa Bożego we współczesnym świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium z wykładanego przedmiotu, relacja ustna z wybranej lektury. Analiza wybranego kazania pod kątem jego związku ze słowem Bożym i życiem słuchaczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.