Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liturgia sakramentów i sakramentaliów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-11-W113 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Liturgia sakramentów i sakramentaliów
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Żądło
Prowadzący grup: Andrzej Żądło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposobem na zaliczenie będzie omówiona i uzgodniona ze studentami na pierwszym spotkaniu, systematycznie prowadzona przez nich lektura, korespondująca z tematyką omawianą w sali wykładowej, pogłębiająca ich wiedzę. Wiedzę tę będą studenci wykazywali, dając pisemną odpowiedź na pytanie tzw. testu cząstkowego, który będzie organizowany z wykładu na wykład w semestrze zimowym. Sumarycznie zestawiona na koniec semestru pula punktów zdobytych dzięki rozwiązywaniu testów w systemie cząstkowym stanowić będzie podstawę do zaliczenia (w przypadku uzbierania wystarczającej liczby punktów) lub nie (w przypadku nieuzbierania wystarczającej liczby punktów) wykładu. W przypadku, gdy suma punktów będzie niedostateczna lub za niska, by uzyskać ocenę 5,0, student będzie miał prawo do ustnej poprawki w czasie trwania sesji egzaminacyjnej.

Pełny opis:

Działanie sakramentalne w Kościele wykracza poza samą celebrację siedmiu sakramentów, bo przecież sam Kościół w swym istnieniu i ewangelizacyjnym zaangażowaniu stanowi dla świata sakrament (widzialny i skuteczny znak) Chrystusa. Niemniej to właśnie sprawowane w Kościele i przez Kościół sakramenty stanowią ukoronowanie sakramentalności całego stworzenia. Ich celem jest uświęcanie człowieka, budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa oraz oddawanie kultu Bogu. Jako znaki spełniają one także funkcję pouczającą. Każdy z siedmiu sakramentów zakłada wiarę, lecz za pomocą słów i znaków podtrzymuje ją też i umacnia. Przyjmowane sakramenty udzielają łaski, a ich sprawowanie najlepiej usposabia wiernych do owocnego przyjmowania Bożych darów, do właściwego oddawania czci Bogu i do pełnienia dzieł miłości. Stąd ważną jest rzeczą, byśmy starali się przenikać znaki sakramentalne i gorliwie przyjmować sakramenty ustanowione i obrzędowo celebrowana dla podtrzymywania chrześcijańskiego życia (por. KL 59). Zgłębianiu takiej refleksji służyć będzie wykład kursoryczny, w miarę możliwości ubogacany treściami multimedialnymi. Zagadnienia związane z liturgią sakramentaliów studiowane będą podczas ćwiczeń semestru zimowego i obejmować będą kwestie: rozróżnienia terminologicznego (sakramentalia ustanawiające i upraszające), historii, teologii oraz praktyki liturgicznej z nimi związanej.

Uwagi:

Uczestnictwo wszystkich studentów w wykładach dla nich przeznaczonych jest jak najbardziej wskazane. Będzie ono miało niewątpliwy wpływ na zdobywanie odpowiedniej wiedzy, ubogacanej indywidualnie przez odpowiednią literaturę wskazywaną przez wykładowcę ze spotkania na spotkanie. Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe - i to nie tylko wtedy, gdy dan student będzie referował przygotowane przez siebie wystąpienie na forum całej grupy ćwiczeniowej, ale też w każdym innym terminie, na jaki zaplanowane zostały ćwiczenia do wykładu zatytułowanego "Liturgia sakramentów i sakramentaliów".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.