Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polemika z manicheizmem w pismach Ojców Kościoła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-M022
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polemika z manicheizmem w pismach Ojców Kościoła
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Wymagania wstępne:

Znajomość historii starożytnej Kościoła, patrologii

Pełny opis:

Chrześcijańska polemika z manicheizmem ukazana w kontekście historycznym, z analizą metod formalno-literackich i motywów teologicznych

Literatura:

1. Assfalg J., Krüger P., Słownik chrześcijaństwa wschodniego, tłum. A. Bator, M. M. Dziekan, Katowice 1991.

2. Augustyn, Pisma przeciw manichejczykom, tłum. J.Sulowski, oprac. W.Myszor, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy LIV, Warszawa 1990.

3. A.Uciecha, Polemika św. Efrema z manicheizmem w Refutationes (StAC.SN 8), Katowice 2009.

4. A.Uciecha, Grecka hyle w Hymnach św. Efrema Syryjczyka, w: Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2992, Antiquitas XXIX, Wrocław 2007, s. 631-636.

Efekty uczenia się:

Poznanie zawartości teologicznej dzieł Ojców Kościoła (Efrem Syryjczyk, Augustyn z Hippony i inni) i metod argumentacji w polemice antymanichejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna z wykładu na zakończenie, z oceną

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)