Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wczesnochrześcijańska asceza syryjska „synów przymierza”

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-M023 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wczesnochrześcijańska asceza syryjska „synów przymierza”
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Wymagania wstępne:

Znajomość historii starożytnej Kościoła, patrologii

Pełny opis:

Historyczny kontekst ascetycznej nauki Afrahata; antropologiczno-teologiczne motywy ascezy syryjskiej; ideały ascetyczne „synów przymierza”.

Literatura:

1. Assfalg J., Krüger P., Słownik chrześcijaństwa wschodniego, tłum. A. Bator, M. M. Dziekan, Katowice 1991.

2. V.Desprez, Początki monastycyzmu chrześcijańskiego, tom 1, tłum. J.Dembska, Kraków 1999, Źródła Monastyczne 21.

3. A.Uciecha, Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata, Katowice 2002 (Studia i materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3).

4. A.Uciecha, Afrahat, O synach przymierza (Demonstratio sexta. De monachis. Patrologia Syriaca I,240-312), tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz, Śląskie Studia Historyczno –Teologiczne

Efekty uczenia się:

Poznanie genezy i rozwoju wczesnochrześcijańskiej ascezy syryjskiej na tle przemian społeczno-religijnych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna z wykładu na zakończenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.