Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ortodoksja, herezja i prądy heterodoksyjne w starożytnym Kościele – cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-M031
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ortodoksja, herezja i prądy heterodoksyjne w starożytnym Kościele – cz. I
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Wymagania wstępne:

Znajomość historii starożytnej Kościoła, patrologii

Pełny opis:

Podstawowe argumenty w polemicznych debatach chrześcijan z poganami, Żydami i heretykami we wczesnym chrześcijaństwie; metody argumentacji we wczesnochrześcijańskich syntezach antyheretyckich; formalno-literackie metody polemiki z herezjami; herezja jako czynnik stymulujący ortodoksję na tle przemian religijnych, politycznych, społeczno-kulturowych

Literatura:

1. M. Fiedrowicz, Teologia Ojców Kościoła, Kraków 2009;

2. J.N.D. Kelly, „Początki doktryny chrześcijańskiej”, przeł. J. Mrukówna, Warszawa 1988;

3. Historia teologii. Epoka patrystyczna, red. A. Bernardino, B. Studer, Kraków 2003;

4. L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, Kraków 1994.

Efekty uczenia się:

Pogłębienie wiadomości z teologii patrystycznej oraz opanowanie umiejętności krytycznej analizy tekstów ojców Kościoła, pisarzy kościelnych oraz gnostyckich

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna z wykładu na zakończenie, z oceną

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)