Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-M100 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzny / fakultatywny

Wymagania wstępne:

Uczestnictwo w wykładach, znajomość wiedzy z zakresu problematyki omawianej podczas wykładu

Pełny opis:

1. Antropologiczny fundament sekularyzacji (przyczyny sekularyzacji, sekularyzacja jako zagrożenie i wyzwanie)

2. Środowisko zsekularyzowane jako adresat przepowiadania słowa Bożego

3. Głosiciel słowa Bożego w w środowisku zsekularyzowanym

4. Elementy treściowe i formalne przepowiadania przepowiadania słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym

5. Wnioski i postulaty dla współczesnego przepowiadania słowa Bożego

Literatura:

Franciszek, Adhortacja Evangelii Gaudium

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne

L. Szewczyk, Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym według Evangelii Gaudium [w:] Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie II, red. Ľ. Petrík, Prešov 2014, s. 34-53. (materiał dostępny na stronie wsparcia dydaktyki)

Efekty uczenia się:

uporządkowana i pogłębiona wiedza, prowadząca do specjalizacji, z zakresu teologii przepowiadania słowa Bożego

umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności badawczych w zakresie teologii przepowiadania słowa Bożego

rozumienie potrzeby intelektualnego oraz religijnego i duchowego formowania się oraz rozwój zainteresowań najnowszymi dokonaniami w zakresie teologii pprzepowiadania słowa Bożego

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będzie podlegała merytoryczna jakość pracy pisemnej

Praca jest omawiana podczas zajęć oraz oceniana przez prowadzącego wykład

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.