Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-R-W017 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia rodziny
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowy aparat pojęciowy z zakresu socjologii.

Pełny opis:

Klasyczne definicje rodziny i płaszczyzny analizy socjologicznej jej fenomenu (rodzina jako grupa, proces, instytucja, jednostka polityczna itd.); Małżeństwo a rodzina; Typy i funkcje rodziny; Geneza i ewolucja rodziny; Przyszłość rodziny; Rodzina a teoria racjonalnego wyboru; Przemoc i nadużycia w życiu rodzinnym; Rodzina w społeczeństwie polskim i europejskim.

Literatura:

1. Adamski Franciszek, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, UJ, Kraków 2002;

2. Adamski Franciszek, Socjologia małżeństwa i rodziny, PWN, Warszawa 1984;

3. Giza-Poleszczuk Anna, Rodzina i system społeczny, w: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI w., red. Marody Mirosława, Scholar, Warszawa 2002;

4. Slany Krystyna, Alternatywne formy życia małżeńsko - rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków 2008;

5. Szlendak Tomasz, Rodzina, [w:] Encyklopedia socjologii. t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s. 312-321.

Efekty uczenia się:

Ogólne wprowadzenie w socjologię rodziny, z akcentem na jej genezę, historyczne i kulturowe formy, zmienność oraz społeczne funkcje przez nią spełniane.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin ustny ze znajomości poruszanej tematyki, uzupełnionej o wiedzę z zakresu zaproponowanej literatury.

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną, na którą składają się: obecność i aktywny udział w ćwiczeniach; przygotowanie 1 pisemnej recenzji dowolnie wybranej książki naukowej tematycznie związanej z treścią wykładów; pozytywne zaliczenie pisemnego kolokwium sprawdzającego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.