Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-R-W041 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć biblijnych, kanoniczno-prawnych i teologicznych

Pełny opis:

Wykład skupia się wokół następujących kwestii:

1. Małżeństwo w zamyśle Boga

2. Małżeństwo jako sakrament Nowego Przymierza

3. Cechy miłości małżeńskiej (HV)

4. Znak sakramentalny

5. Skutki sakramentu małżeństwa

6. Jedność i nierozerwalność jako przymioty małżeństwa

7. Cele małżeństwa

8. Małżeństwo w misterium Kościoła

W ramach ćwiczeń: zostaną ukazane zagadnienia związane z duchowością i teologią małżeńską:

1. Sakrament ciała ludzkiego

2. «Geniusz kobiety» i «fenomen męskości» jako «wartości» życia małżeńskiego

3. «Communio personarum» fundamentem domowego Kościoła

4. Funkcja kapłańska rodziny: liturgia domowa

5. Funkcja królewska rodziny: apostolstwo rodziny i przez rodzinę

6. Funkcja prorocka rodziny: katecheza w rodzinie i życie dla Ewangelii.

7. Narzeczeństwo jako konieczny etap przygotowania do sakramentu.

8. Niewłaściwe formy przeżywania narzeczeństwa.

9. Sytuacje szczególne w życiu małżeńskim: separacja

10. Sytuacje szczególne w życiu małżeńskim: rozwód.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Paweł VI, Humanae vitae, Watykan 1968.

Jan Paweł II, List do rodzin, 1994.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Lektury uzupełniające:

Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005.

Dianin G., Matrimonio, sessualità, fecondità, Padova 2005.

Pokrywka M., Antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny, Lublin 2010.

Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002.

Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest ukazanie prawdy o tym, że w chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny stadium nauk o rodzinie winno być nierozerwalnie powiązane ze studium nauk o małżeństwie. Gdyż to właśnie małżeństwo jest początkiem i źródłem (por. KDK 48).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład (zaliczenie z oceną): zaliczenie pisemne.

Ćwiczenia (zaliczenie z oceną): warunkiem zaliczenia jest systematyczna praca studenta oraz uzyskanie pozytywnych wyników z kolokwium dotyczącego zadanej lektury oraz treści omawianych na ćwiczeniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.