Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie z liturgiki i teologii pastoralnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-S014_1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z liturgiki i teologii pastoralnej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Seminaria magisterskie dla teologii - sem. VII
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Wymagania wstępne:

Zaliczone 6 semestrów studiów filozoficzno-teologicznych, zamiłowanie i wstępne przygotowanie do pracy bazującej na źródłach, dobra znajomość języka łacińskiego i przynajmniej jednego z języków nowożytnych.

Pełny opis:

Zapoznanie z problematyką, jaką obejmuje swym zasięgiem seminarium magisterskie z liturgiki i teologii pastoralnej; rozeznanie się w zainteresowaniach problemowych uczestników seminarium; rozczytywanie się w literaturze odpowiadającej indywidualnym zainteresowaniom seminarzystów; wspomaganie studentów w podjęciu decyzji na temat poddany zatwierdzeniu przez Radę Wydziału; systematyczne prezentowanie do wglądu promotora poszczególnych partii przygotowywanej pracy magisterskiej; podejmowanie grupowej dyskusji nad wyłaniającymi się kwestiami i problemami, w celu maksymalnego wspomagania magistrantów w dobrym i skutecznym postępowaniu na drodze opracowania zagadnienia związanego z tematem ich pracy magisterskiej.

Literatura:

S. Grzechowiak, Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995; H. Langkammer, Metody lingwistyczne, w: Metodologia Nowego Testamentu, red. tenże, Pelplin 1994; M. Makuchowska, Modlitwa jako gatunek języka religijnego, Opole 1998; M. Makuchowska, O komunikatywności języka modlitw liturgicznych, "Przegląd Pastoralno-Homiletyczny" 4,4 (2000), s. 135-148; H. Seweryniak, Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000; H. Sobeczko, Metody interpretacji tekstów liturgicznych, w: Ratio et revelatio. Z refleksji filozoficzno-teologicznych. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Herbertowi z okazji 65. rocznicy urodzin, red. J. Cichoń, Opole 1998, s. 231-240.

Efekty uczenia się:

Bezpośrednim celem seminarium jest napisanie i obrona pracy magisterskiej w czasie przewidzianym przez podstawowy program studiów na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach. Spodziewanym efektem kształcenia jest przygotowanie uczestników seminarium magisterskiego nie tylko do indywidualnej pracy twórczej w przyszłości, ale też do wspierania innych na drodze rozbudzania w sobie teologicznych aspiracji twórczych.

Metody i kryteria oceniania:

Punkt wyjścia stanowi metoda dialogu prowadzącego do zdecydowania się (z końcem 7 semestru studiów) na temat pracy. W dalszym ciągu współpracy systematyczne prezentowanie postępów w tworzeniu kwerendy i przygotowywaniu poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej do druku. Ważne jest przy tym wykazywanie się umiejętnością prowadzenia dialogu, uzasadniania dokonywanych wyborów i argumentowania osiąganych rezultatów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.