Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie z historii Kościoła i patrologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-S018_1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z historii Kościoła i patrologii
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Seminaria magisterskie dla teologii - sem. VII
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Wymagania wstępne:

Pozytywne zaliczenie proseminarium. Znajomość języka łacińskiego w stopniu pozwalającym na lekturę tekstów oryginalnych, znajomość bierna języka obcego (angielski, francusku, niemiecki).

Pełny opis:

Napisanie pracy magisterskiej przy pomocy metody historyczno-analitycznej; nauka poszukiwania, gromadzenia, porządkowania zdobytych informacji, przekazanie wiedzy na temat ich interpretacji, nauka rozumowania przyczynowo-skutkowego.

Literatura:

St. Grześkowiak, Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995; F. Drączkowski, ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000; J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited 2001. St.C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 2002.

Efekty uczenia się:

Celem seminarium magisterskiego jest napisanie pracy magisterskiej. Umiejętność pisania prac popularno-naukowych i naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru zimowego 1; (wybór tematu i wstępne prace źródłowe), semestru letniego 1; zatwierdzenie tematu przez Radę Wydziału, semestru zimowego 2: redakcja 1 rozdziału, ew. 2/3 pracy dyplomowej, semestru letniego 2 (końcowego): oddanie pracy dyplomowej: z oceną pozytywną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)