Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Kościoła w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-ZN-W009 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Kościoła w Polsce
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii zaocznej nauczycielskiej - 4 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Chrystianizacja ziem państwa piastowskiego, i dalsze szczegóły z dziejów Kościoła na terenie pluralistycznej kulturowo Monarchii Jagiellońskiej, potem Elekcyjnej, Pierwszej Rzeczypospolitej, w czasie rozbiorów Polski, we współczesnej rzeczywistości tj. Drugiej RP oraz wojen światowych XX w. i radzieckiej oraz niemieckiej okupacji. Też temat dotyczący panowania w Polsce w drugiej Połowie XX w. komunizmu i jego skutków dla Kościoła i życia religijnego Katolików.

Literatura:

Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego, cz.2-4; Warszawa 1989, 1991, 1992; B. Kumor, Historia Kościoła, cz.3-8, Lublin 1992; B. Kumor, Z. Obertyński (red.), Historia Kościoła w Polsce, t.1, cz.1,2, t. 2, cz.1-2, Poznań 1974-1978; Kretosz J., Katedra obrządku łacińskiego we Lwowie i jej proboszcz o. Rafał Kiernicki OFM Conv w latach 1948-1991; Kretosz J., Wschodnie katolickie obrządku w Polsce, Katowice 2008; Śledzianowski J., Ksiądz Czesław Kaczmarek Biskup Kielecki 1895-1963, Kielce 2008; Żaryn Jan, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003; Żaryn Jan, Kościół w Polsce w latach przełomu (1953-1958), Warszawa 2000; Życie religijne w Polsce) pod okupacją 1939-1945, t.1,2, Katowice 1982, 1992.

Efekty uczenia się:

Opanowanie podstawowych wiadomości na temat dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, zwłaszcza dotyczących pluralizmu kulturowego i religijnego terytorium historycznej Rzeczypospolitej.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia, ustne zaliczenie z oceną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.