Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-ZN-W020 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii zaocznej nauczycielskiej - 5 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej; niepełnosprawność intelektualna: przyczyny, przejawy, typowe problemy; tyflopedagogika: specyfika dziecka niewidzącego, metody nauczania i wychowania dzieci niewidzących; surdopedagogika: klasyfikacja zaburzeń słuchu, metody pracy z dzieckiem niesłyszącym; resocjalizacja dzieci społecznie niedostosowanych; dzieci przewlekle chore; szkolnictwo specjalne.

Literatura:

Cekiera Cz., Toksykomania: narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm, Warszawa 1997; Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971; Doroszewska J., Pedagogika specjalna, Wrocław 1989; Sękowska Z., Pedagogika specjalna: zarys, Warszawa 1982; Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa 1981.

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu pedagogiki specjalnej; przedstawienie zasad nauczania oraz metod wypracowanych przez pedagogikę specjalną w procesie kształcenia osób w specjalnych sytuacjach edukacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.