Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Katechetyka szczegółowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-ZN-W027 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Katechetyka szczegółowa
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii zaocznej nauczycielskiej - 7 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu dydaktyki ogólnej i dydaktyki katechezy

Pełny opis:

Katecheza dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzinna: zagadnienia wstępne; płaszczyzny rozwojowe człowieka; cele, treści i zadania katechezy przewidziane dla danych etapów edukacyjnych; przygotowanie do sakramentów; dokumenty programy i podręczniki katechetyczne.

Literatura:

Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003; R. Murawski, Rozwój religijny, w: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, red. R. Murawski, Warszawa 1989, s. 70-94; Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Warszawa 2002; Z. Marek, Wychować do wiary. Zagadnienia wychowania religijnego dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 1996;

R. Niparko, Katecheza dorosłych. Zarys teorii, Poznań 1987; Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2002; Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii, Kraków 2001.

Efekty uczenia się:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką katechezy przedszkolnej, dziecięcej, młodzieżowej, katechezy dorosłych oraz katechezy rodzinnej. Celem ćwiczeń jest umiejętność tworzenia konspektów dla poszczególnych grup katechetycznych, znajomość programów nauczania oraz podręczników do nauki religii

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: kolokwia; ćwiczenia: pisanie konspektów i scenariuszy lekcji, prace pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.