Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Katecheza specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-ZN-W040 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Katecheza specjalna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii zaocznej nauczycielskiej - 10 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i katechetyki.

Pełny opis:

Zajęcia te będą bazować na wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej. Zakres tego typu katechezy jest bardzo szeroki, ponieważ obejmuje kilka grup, dlatego proponujemy przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo (oligokatecheza), niesłyszącymi (surdokatecheza), niewidzącymi (tyflokatecheza), jak również z grupami niedostosowanymi społecznie.

Literatura:

Brzezinka Z., Katecheza osób w szczególnych sytuacjach, Katowice 2001; Laush K., Teoretyczne podstawy katechizacji osób głębiej upośledzonych umysłowo, Warszawa 1990; Laush K., Katecheza przedkomunijna osób głębiej upośledzonych umysłowo, Warszawa 1981;

Stala J., Jucha D., Katechizacja osób upośledzonych umysłowo, [w:] Katechetyka szczegółowa, Red. J. Stala, Tarnów 2003.

Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, Red. J. Stala, Kielce 2003; K. Sosna, Jak przygotować dziecko z niepełnosprawnością intelektualną do I Komunii Świętej? Nauczanie Kościoła i praktyczne porady dla osób przygotowujących dzieci do sakramentu Eucharystii, Gniezno 2009.

Efekty uczenia się:

Celem jest zaznajomienie się z metodyką katechezy specjalnej i nabycie umiejętności pracy z uczniami w szczególnych sytuacjach edukacyjnych; poznanie problematyki ich życia religijnego. Szczególny akcent zostanie położony na przygotowanie do sakramentów.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia; pisanie konspektów i scenariuszy lekcji; wsparcie e-learning

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.