Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-ZO-W008 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Wykład ma służyć nabyciu wiedzy na poziomie podstawowym z następujących tematów: filozofowie okresu presokratycznego, Sokrates i sofiści, wielkie systemy filozoficzne Platona i Arystotelesa, stoicyzm, epikureizm, neoplatonizm, początki filozofii chrześcijańskiej, Augustyn, Szkot Eriugena, Anzelm, Tomasz z Akwinu, Bonawentura, Duns Szkot, okres krytycyzmu średniowiecznego, zagadnienie dowodów na istnienie Boga, problem uniwersaliów.

Literatura:

F. Copleston, Historia filozofii, IW PAX, Warszawa 1991-, t. 1 i 2.

E. GILSON, Tomizm, IW Pax, Warszawa 1998.

A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 1995.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, RW KUL, Lublin 1999.

G. Reale, Myśl starożytna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, PWN, Warszawa 1988, t. 1.

S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN, Warszawa-Wrocław 2000.

Efekty uczenia się:

Zapoznanie się z głównymi nurtami myśli filozoficznej grecko-łacińskiej starożytności i średniowiecza. Przyswojenie sobie podstawowych terminów filozoficznych. Wprowadzenie w reguły myślenia logicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.