Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Helping in practice I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-R1-087 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Helping in practice I
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla Nauk o rodzinie - 5 sem.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kornaszewska-Polak
Prowadzący grup: Monika Kornaszewska-Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot prowadzony jest w dwóch semestrach i oceniany jest w systemie punktowym. W semestrze można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykładowca przyznaje punkty za wykonanie zadań lingwistycznych (pisemnych lub słownych). Do indeksu zostaje wpisana wyłącznie Ocena końcowa modułu (OKM).

Kryteria ocen:

100 - 93 Ocena bardzo dobra (5) oznacza wyjątkowe zdolności w danej dziedzinie

i wyjątkowy poziom wykonania zadań przez studenta.

92 - 85 Ocena dobra plus oznacza (4+), dla dowolnej kombinacji powodów, że student okazuje znacząco bardziej efektywne opanowanie materiału i wykonanie zadań niż jest to oczekiwane w trakcie kursu.

84 - 77 Ocena dobra (4) oznacza, że student w opinii prowadzącego wykazuje wymagany poziom znajomości materiału oraz wykonania zadań.

76 - 68 Ocena dostateczna plus (3+) oznacza, że student opanował materiał

w wymaganym stopniu oraz zrealizował zadania na wymaganym poziomie jednak w niektórych obszarach wykazuje niedociągnięcia.

67 - 60 Ocena dostateczna (3) oznacza minimalny poziom opanowania wiedzy

i wykonania zadań.

Poniżej 60 Ocena niedostateczna (2) oznacza niepowodzenie w uzyskaniu znajomości istotnych treści i wykonaniu zadań, potrzebna jest konieczność powtórnego zapoznanie się z materiałem.


Pełny opis:

Celem tego modułu jest zapoznanie studentów z rzeczywistością udzielania pomocy w zakresie kultury anglojęzycznej oraz rozwijanie płynności komunikacyjnej w zakresie pomocy w języku angielskim. Zajęcia dadzą możliwość szkolenia w zakresie pomocy w różnych sytuacjach z użyciem języka angielskiego.

Rodzaj zajęć: Zajęcia warsztatowe w małych grupach 20-30 studentów.

Opis pracy własnej studenta: Czytanie zestawów tekstów, które rozwijają wiedzę; nauka słownictwa; posługiwanie się językiem specjalistycznym i wykorzystanie go w pracach pisemnych.

Uwagi:

Tematyka zajęć z dr M. Kornaszewską-Polak:

1. Helping Skills in Practice: A Three-Stage Model. Vocabulary. Listening/Reading.

2. The exploration stage. This stage aims to help people explore their thoughts and feelings.

3. The insight stage. This stage is based on psychodynamic theory, involves helping people understand the reasons for their thoughts and feelings.

4. The action stage. This stage, based on behavioural theory, centers on helping people make desired changes in their lives.

Main reading: Hill Clara E. (2009). Helping Skills in Practice: A Three-Stage Model. NY: American Psychological Association.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.