Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Liturgika fundamentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-T-049
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Liturgika fundamentalna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii nauczycielskiej - 7 sem.
Przedmioty dla teologii ogólnej - 7 sem.
Przedmioty dla teologii pastoralnej - 7 sem.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Celary
Prowadzący grup: Józef Budniak, Ireneusz Celary, Aleksander Skrzyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób zaliczenia modułu, realizowanego na drodze wykładu i ćwiczeń, ustalany jest na pierwszym spotkaniu ze studentami w danym roku akademickim. Polega na sprecyzowaniu, jak zweryfikowane zostanie to, czy i w jakim stopniu wcielone zostały w czyn efekty kształcenia przyjęte dla kierunku "teologia" (w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych). Ze strony prowadzącego zajęcia proponowany jest pisemny test, mający na celu weryfikację wyłożonego podczas wykładów i uzupełnionego lekturą stosownej literatury oraz dokumentów kościelnych materiału. W odniesieniu do ćwiczeń liczyć się będzie treść przedłożenia przygotowanego przez studentów na zadany temat, jak też sposób zaprezentowania się każdego ze studentów przed grupą.

Pełny opis:

Moduł "Liturgika fundamentalna" zapoznaje studentów z następującymi zagadnieniami: Pojęcie i definicja liturgii oraz jej treści teologiczne; Historyczne linie rozwoju liturgii; Rodziny liturgiczne w Kościele Wschodnim i Zachodnim; Liturgia przed Soborem Trydenckim; Charakterystyka liturgii po Soborze Trydenckim; Ruch liturgiczny; Reforma liturgii na Soborze Watykańskim II; Obecność Chrystusa w liturgii; Liturgia jako uświęcenie ludzi i kult składany Bogu Ojcu - w obecnym czasie dziejów zbawienia; Przymioty kultu liturgicznego; Księgi liturgiczne - wczoraj i dziś; Liturgia zespołem znaków uświęcenia i kultu; Uzasadnienie stosowania w liturgii znaków uchwytnych zmysłami; Elementy naturalne, przedmioty i szaty stosowane w liturgii; Teologiczna interpretacja postaw i gestów stosowanych w liturgii; Liturgiczna przestrzeń i jej ukształtowanie; Pojęcie i cechy zgromadzenia liturgicznego; Liturgika jako systematyczna refleksja nad liturgią.

Uwagi:

ireneusz.celary@us.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)