Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo kanoniczne - normy ogólne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-T-050 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo kanoniczne - normy ogólne
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii pastoralnej - 7 sem.
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do nauki prawa kanonicznego, zapoznanie z podstawową terminologią prawną oraz zarys historyczny kształtowania się prawa kanonicznego. Zapoznanie z treścią I księgi KPK - Normy ogólne.

Pełny opis:

Początkowy etap zajęć obejmuje wprowadzenie do nauki prawa kanonicznego, zapoznanie z podstawową terminologią prawniczą oraz zarys historyczny - powstanie i rozwój ustawodawstwa Kościoła katolickiego. Kolejnym etapem, po nakreśleniu celu i roli prawa w Kościele, jest analiza norm ogólnych zawartych w I księdze Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

Literatura:

• Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., księga I (kan. 1-203 KPK).

• Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska Sacrae disciplinae leges z dnia 25 stycznia 1983r.

• J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, tom I, Pallottinum 2003.

• T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, tom I, Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985.

• Prawo narzędziem pokoju. Z ks. prof. Remigiuszem Sobańskim rozmawia ks. Marek Łuczak, Katowice 2010;

• L. Gerosa, Prawo Kościoła, Poznań 1999.

• G. Ghirlanda, Wprowadzenie do prawa kościelnego, Kraków 1996

Efekty uczenia się:

Podstawowa wiedza na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego; uporządkowana wiedza z zakresu norm ogólnych; świadomość powiązania prawa kanonicznego z innymi dziedzinami nauki; umiejętność samodzielnego wyszukiwania i interpretowania przepisów prawa kanonicznego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej (dopuszczenie do odpowiedzi warunkowane jest zaliczeniem ćwiczeń).

Sprawdzenie znajomości treści przybliżanych w czasie wykładów oraz zadanych do uzupełnienia w ramach samodzielnej pracy studenta jak również sprawdzenie umiejętności redagowania pracy pisemnej polegającej na interpretacji przepisów prawnych z wykorzystaniem właściwych źródeł.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dappa
Prowadzący grup: Rafał Dappa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa modułu. Na ocenę końcową z modułu decydujący wpływ będzie miała odpowiedź ustna. Warunkiem przystąpienia do końcowego zaliczenia ustnego jest zaliczenie ćwiczeń.

Uwagi:

Harmonogram zajęć:

1. 06 października 2015

2. 20 października 2015

3. 27 października 2015

4. 03 listopada 2015

5. 10 listopada 2015

6. 17 listopada 2015

7. 24 listopada 2015

8. 01 grudnia 2015

9. 08 grudnia 2015

10. 15 grudnia 2015

11. 22 grudnia 2015

12. 12 stycznia 2016

13. 19 stycznia 2016

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dappa
Prowadzący grup: Rafał Dappa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa modułu. Na ocenę końcową z modułu decydujący wpływ będzie miała odpowiedź ustna. Warunkiem przystąpienia do końcowego zaliczenia ustnego jest zaliczenie ćwiczeń.

Uwagi:

Harmonogram zajęć:

1. 06 października 2015

2. 20 października 2015

3. 27 października 2015

4. 03 listopada 2015

5. 10 listopada 2015

6. 17 listopada 2015

7. 24 listopada 2015

8. 01 grudnia 2015

9. 08 grudnia 2015

10. 15 grudnia 2015

11. 22 grudnia 2015

12. 12 stycznia 2016

13. 19 stycznia 2016

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dappa
Prowadzący grup: Rafał Dappa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dappa
Prowadzący grup: Rafał Dappa, Monika Gwóźdź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

- osobna ocena z wykładów

- osobna ocena z ćwiczeń

forma egzaminu z wykładów - ustna

forma zaliczenia ćwiczeń - wg ustaleń Prowadzącej

Pełny opis:

Początkowy etap zajęć obejmuje wprowadzenie do nauki prawa kanonicznego, zapoznanie z podstawową terminologią prawniczą oraz zarys historyczny - powstanie i rozwój ustawodawstwa Kościoła katolickiego. Kolejnym etapem, po nakreśleniu celu i roli prawa w Kościele, jest analiza norm ogólnych zawartych w I księdze Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dappa
Prowadzący grup: Rafał Dappa, Monika Gwóźdź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

- egzamin ustny z wykładu

- na ocenę z całego modułu wpływ mają oceny cząstkowe z ćwiczeń i z wykładu

Uwagi:

Terminy zajęć:

9.10.2020

16.10.2020

23.10.2020

30.10.2020

6.11.2020

13.11.2020

20.11.2020

27.11.2020

4.12.2020

11.12.2020

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pastwa
Prowadzący grup: Monika Gwóźdź, Andrzej Pastwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.