Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Normy ogólne i lud Boży w prawie kanonicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-T-054 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Normy ogólne i lud Boży w prawie kanonicznym
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii nauczycielskiej - 7 sem.
Przedmioty dla teologii ogólnej - 7 sem.
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do nauki prawa kanonicznego, zapoznanie z podstawową terminologią prawną oraz zarysem historycznym kształtowania się prawa kanonicznego. Zapoznanie z treścią I i II księgi KPK 1983 (Normy ogólne oraz Lud Boży).

Pełny opis:

Wprowadzenie do nauki prawa kanonicznego, zapoznanie z terminologią prawniczą, nakreślenie celu i roli prawa w Kościele, powstanie i rozwój ustawodawstwa Kościoła katolickiego, analiza wybranych norm zawartych w I i II księdze Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku (omówione zostaną wybrane kanony Norm ogólnych oraz zagadnienia: chrześcijanin osobą w Kościele, osoby świeckie i duchowne, stowarzyszenia wiernych, typologia i normy ogólne o instytutach życia konsekrowanego, przepowiadanie a Urząd Nauczycielski Kościoła, hierarchiczny ustrój Kościoła [Biskup Rzymski, Kolegium Biskupów, określenie Kościołów partykularnych i urzędu biskupiego], Konstytucja Apostolska "Universi Dominici Gregis", synodalność, teologiczno-prawne ujęcie parafii i urzędu proboszcza oraz wikariusza); uzupełniająco zapoznanie z niektórymi normami III księgi KPK w odniesieniu do Nauczycielskiego Urzędu Kościoła.

Literatura:

Obowiązkowa:

• Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., księga I oraz księga II

• Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska Sacrae disciplinae leges z dnia 25 stycznia 1983r.

• Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska Universi Dominici gregis z dnia 22 lutego 1996r.

Uzupełniająca:

• J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, tom I, Poznań 2003.

• Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, tom II/1 (Lud Boży), Poznań 2005 oraz tom II/2 (Lud Boży), Poznań 2006.

• Prawo narzędziem pokoju. Z ks. prof. Remigiuszem Sobańskim rozmawia ks. Marek Łuczak, Katowice 2010;

• L. Gerosa, Prawo Kościoła, Poznań 1999.

• G. Ghirlanda, Wprowadzenie do prawa kościelnego, Kraków 1996

• T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, tom I, Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985.

• T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, tom II, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 2010.

Efekty uczenia się:

Podstawowa wiedza na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego; uporządkowana wiedza z zakresu norm ogólnych oraz wybranych norm dotyczących Ludu Bożego; świadomość powiązania prawa kanonicznego z innymi dziedzinami; umiejętność samodzielnego wyszukiwania i interpretowania przepisów prawa kanonicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej (dopuszczenie do odpowiedzi warunkowane jest zaliczeniem ćwiczeń).

Sprawdzenie znajomości treści przybliżanych w czasie wykładów oraz zadanych do uzupełnienia w ramach samodzielnej pracy studenta, jak również sprawdzenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i interpretowania norm prawnych oraz umiejętności redagowania pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dappa
Prowadzący grup: Rafał Dappa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dappa
Prowadzący grup: Rafał Dappa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dappa
Prowadzący grup: Rafał Dappa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pastwa
Prowadzący grup: Rafał Dappa, Andrzej Pastwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gwóźdź
Prowadzący grup: Monika Gwóźdź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ocen z dwóch zaliczeń:

1. Normy ogólne (wykłady oraz ćwiczenia)

2. Lud Boży (wykłady i ćwiczenia)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dappa
Prowadzący grup: Rafał Dappa, Monika Gwóźdź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

- ocena z ćwiczeń

- ocena z wykładów

- ocena końcowa z całego modułu uwzględnia oceny z ćwiczeń i wykładów

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dappa
Prowadzący grup: Rafał Dappa, Monika Gwóźdź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.