Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Homiletyka materialna i formalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-T-073
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Homiletyka materialna i formalna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii pastoralnej - 9 sem.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Szewczyk
Prowadzący grup: Bartłomiej Kuźnik, Leszek Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona:

kolokwium pisemne – 25%;

wypełnienie kwestionariusza oceny homilii – 10%;

praca pisemna – 15;

wystąpienie ustne – 50%

Pełny opis:

W ramach modułu Homiletyka materialna i formalna student kontynuuje przygotowanie do należytego głoszenia słowa Bożego poprzez przepowiadanie kaznodziejskie. Moduł ma ukazać zagadnienia homiletyki materialnej: Pismo Święte podstawowym źródłem przepowiadania, podstawowe treści kerygmatu biblijnego, refleksja teologiczna w służbie kaznodziejstwa (chrystocentryczny, eklezjalny i eschatologiczny wymiar przepowiadania), elementy moralne, liturgiczne, mistagogiczne i egzystencjalne w przepowiadaniu słowa Bożego. W ramach zagadnień związanych z homiletyką formalną moduł ukazuje przepowiadanie słowa Bożego w konwencji teorii komunikacji (psychologiczno - socjologiczne aspekty przepowiadania), retoryczny wymiar przepowiadania (kompozycja, język, styl, przyswajanie pamięciowe, wygłaszanie, dialog homiletyczny) oraz proces tworzenia kazania (homilii). W ramach ćwiczeń student pracuje nad tekstem biblijnym i liturgicznym od tekstu do homilii (kazania), ćwiczy metodę medytacji antropologicznej i homiletycznej (styk słowa Bożego z konkretnym życiem kaznodziei oraz słuchacza), dokonuje samodzielnej, krytycznej analizy homilii i kazań oraz samodzielnie przygotowuje i wygłasza homilie

Uwagi:

ćwiczenia odbywaja się w sali 205/3 oraz (w późniejszych terminach) w kaplicy WŚSD

Wykłady 10 godzin - w terminie do 17.XI włacznie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Szewczyk
Prowadzący grup: Bartłomiej Kuźnik, Leszek Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona:

kolokwium pisemne – 25%;

wypełnienie kwestionariusza oceny homilii – 10%;

praca pisemna – 15;

wystąpienie ustne – 50%

Pełny opis:

W ramach modułu Homiletyka materialna i formalna student kontynuuje przygotowanie do należytego głoszenia słowa Bożego poprzez przepowiadanie kaznodziejskie. Moduł ma ukazać zagadnienia homiletyki materialnej: Pismo Święte podstawowym źródłem przepowiadania, podstawowe treści kerygmatu biblijnego, refleksja teologiczna w służbie kaznodziejstwa (chrystocentryczny, eklezjalny i eschatologiczny wymiar przepowiadania), elementy moralne, liturgiczne, mistagogiczne i egzystencjalne w przepowiadaniu słowa Bożego. W ramach zagadnień związanych z homiletyką formalną moduł ukazuje przepowiadanie słowa Bożego w konwencji teorii komunikacji (psychologiczno - socjologiczne aspekty przepowiadania), retoryczny wymiar przepowiadania (kompozycja, język, styl, przyswajanie pamięciowe, wygłaszanie, dialog homiletyczny) oraz proces tworzenia kazania (homilii). W ramach ćwiczeń student pracuje nad tekstem biblijnym i liturgicznym od tekstu do homilii (kazania), ćwiczy metodę medytacji antropologicznej i homiletycznej (styk słowa Bożego z konkretnym życiem kaznodziei oraz słuchacza), dokonuje samodzielnej, krytycznej analizy homilii i kazań oraz samodzielnie przygotowuje i wygłasza homilie

Uwagi:

ćwiczenia odbywaja się w sali 205/3 oraz (w późniejszych terminach) w kaplicy WŚSD

Wykłady 10 godzin - w terminie do 17.XI włacznie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Szewczyk
Prowadzący grup: Bartłomiej Kuźnik, Leszek Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona:

kolokwium pisemne – 25%;

wypełnienie kwestionariusza oceny homilii – 10%;

praca pisemna – 15;

wystąpienie ustne – 50%

Pełny opis:

W ramach modułu Homiletyka materialna i formalna student kontynuuje przygotowanie do należytego głoszenia słowa Bożego poprzez przepowiadanie kaznodziejskie. Moduł ma ukazać zagadnienia homiletyki materialnej: Pismo Święte podstawowym źródłem przepowiadania, podstawowe treści kerygmatu biblijnego, refleksja teologiczna w służbie kaznodziejstwa (chrystocentryczny, eklezjalny i eschatologiczny wymiar przepowiadania), elementy moralne, liturgiczne, mistagogiczne i egzystencjalne w przepowiadaniu słowa Bożego. W ramach zagadnień związanych z homiletyką formalną moduł ukazuje przepowiadanie słowa Bożego w konwencji teorii komunikacji (psychologiczno - socjologiczne aspekty przepowiadania), retoryczny wymiar przepowiadania (kompozycja, język, styl, przyswajanie pamięciowe, wygłaszanie, dialog homiletyczny) oraz proces tworzenia kazania (homilii). W ramach ćwiczeń student pracuje nad tekstem biblijnym i liturgicznym od tekstu do homilii (kazania), ćwiczy metodę medytacji antropologicznej i homiletycznej (styk słowa Bożego z konkretnym życiem kaznodziei oraz słuchacza), dokonuje samodzielnej, krytycznej analizy homilii i kazań oraz samodzielnie przygotowuje i wygłasza homilie

Uwagi:

ćwiczenia odbywaja się w sali 205/3 oraz (w późniejszych terminach) w kaplicy WŚSD

Wykłady 10 godzin - w terminie do 17.XI włacznie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)