Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium z dyscypliny dodatkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-TE-S3-KONW-DOD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium z dyscypliny dodatkowej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Szewczyk
Prowadzący grup: Jacek Kempa, Henryk Olszar, Leszek Szewczyk, Marek Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM (ocena końcowa modułu) ustalona przez koordynatora na podstawie zaliczeń części

1. konwersatoryjnej (zal. bez oceny) oraz

2. ćwiczeniowej (zal. z oceną na podstawie pisemnego lub ustnego sprawdzianu z zakresu przedstawionych zagadnień filozoficznych i literatury obowiązkowej)


Pełny opis:

Szczegółowe treści programowe są dostosowywane do każdego uczestnika w zależności od tematu rozprawy doktorskiej i w konsultacji ze specjalistami z dyscypliny dodatkowej – filozofii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)