Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura z elementami upowszechniania cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-AE-S1-5LEU.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura z elementami upowszechniania cz.1
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:


Skrócony opis:

Zapoznanie się z głównymi i dominującymi formami upowszechniania literatury. Rozpoznanie podmiotów prowadzących tego typu działalność.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie instytucji i inicjatyw upowszechniających literaturę. Rozważanie roli pisarza jako animatora społeczno-kulturalnego, animującego procesy edukacyjne w środowisku lokalnym, ogólnopolskim jaki i międzynarodowym. Istotnym odniesieniem dla refleksji będzie zarówno perspektywa historyczna jak i współczesność. Różnorodność postaw analizowana będzie w odniesieniu do takich twórców jak: Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki.

Literatura:

A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuki w polskiej poezji współczesnej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

A. Pilch, Formy wyobraźni. Poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

A. Bikont, J. Szczęsna, Biografia Wisławy Szymborskiej, Znak Kraków 2012.

A. Franaszek, Miłosz. Biografia, Znak, Kraków 2011.

R. Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2009.

Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie, Znak, Kraków 2011.

W. Szymborska, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2012.

A. Zagajewski, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2010.

Metody i kryteria oceniania:

warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z ćwiczeń na najniższym dopuszczalnym poziomie jest obecność na zajęciach i wykazanie się aktywnością na konwersatoriach

egzamin ustny - pytania otwarte, w których student ma się wykazać wiedzą i umiejętnością problematyzowania

Praktyki zawodowe:

studenci uczestniczą i analizują działania upowszechniające literaturę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sieroń
Prowadzący grup: Dorota Sieroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sieroń
Prowadzący grup: Dorota Sieroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sieroń
Prowadzący grup: Dorota Sieroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen uzyskanych za aktywność na zajęciach oraz ocena z przeprowadzenia publicznego czytania wybranej książki. Ocena końcowa wystawiana jest na ostatnich zajęciach w semestrze.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyrabianie kompetencji językowych oraz rozbudzanie wrażliwości społecznej uczestników kursu. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z literaturą współczesną, przede wszystkim poezją i reportażem. Istotne jest również zdobywanie umiejętności oceniania projektów promujących czytelnictwo jak i przygotowanie się do realizacji działań upowszechniających literaturę.

Uwagi:

Istotne jest wyrobienia nawyku czytania jak i chęci uczestniczenia w życiu literackim.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sieroń
Prowadzący grup: Dorota Sieroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen uzyskanych za aktywność na zajęciach oraz ocena z przeprowadzenia publicznego czytania wybranej książki. Ocena końcowa wystawiana jest na ostatnich zajęciach w semestrze.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyrabianie kompetencji językowych oraz rozbudzanie wrażliwości społecznej uczestników kursu. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z literaturą współczesną, przede wszystkim poezją i prozą współczesną. Istotne jest również zdobywanie umiejętności oceniania projektów promujących czytelnictwo jak i przygotowanie się do realizacji działań upowszechniających literaturę.

Uwagi:

Istotne jest wyrobienia nawyku czytania jak i chęci uczestniczenia w życiu literackim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.