Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie działałności społeczno - kulturalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-AE-S1-5PDSK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie działałności społeczno - kulturalnej
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sieroń
Prowadzący grup: Dorota Sieroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sieroń
Prowadzący grup: Jolanta Skutnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Gisman-Stoch
Prowadzący grup: Jolanta Gisman-Stoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna punktów z poszczególnych sposobów i form weryfikacji efektów kształcenia w przeliczeniu na oceny, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną )

Ocenę końcową prowadzący ustala na podstawie wypowiedzi ustnej na którą składa się:

wypowiedź ustna A - prezentacja indywidualna w obecności grupy pomysłu projektowego po rozpoznaniu potrzeby realizacji projektowanych działań 10p

wypowiedź ustna B - prezentacja grupowa projektu opracowanego w małej grupie projektowej 20p

wypowiedź pisemna - opracowanie projektu przygotowanego w małej grupie projektowej (zaprezentowanego w wypowiedzi ustnej B)20p

ocena ostateczna stanowi wypadkową oceny koordynatora modułu i ocen cząstkowych uczestników dyskusji, którzy oceniają:

• jakość prezentowanego pomysłu/projektu

• jakość (czytelność, spójność, język) całej prezentacjiPełny opis:

konwersatorium jest wprowadzeniem w podstawy projektowania działań animacyjnych. Studenci uczą się podstaw projektowania i organizacji pomysłu działań, współpracy nad konkretnym pomysłem i przekonującej prezentacji pracując indywidualnie i zespołowo.

Uwagi:

terminy:

wypowiedzi ustne: wypowiedź ustna A - 27.03

wypowiedź ustna B 22.05.

wypowiedź pisemna razem z wypowiedzią ustną B

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Gisman-Stoch
Prowadzący grup: Jolanta Gisman-Stoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna punktów z poszczególnych sposobów i form weryfikacji efektów kształcenia w przeliczeniu na oceny, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną )

Pełny opis:

Treści zajęć obejmują następujące zagadnienia:

• struktura projektu animacyjnego

• diagnozowanie środowiska i ustalanie hierarchii celów – drzewo celów i problemów – różne metody diagnozowania

• znaczenie grupy docelowej

• znaczenie miejsca realizacji projektu

• wyznaczanie kolejności zadań i ustalanie terminów – schemat Gantta

• partnerstwo i patronat

• źródła finansowania

• przykłady realizowanych projektów

• prezentacja założeń projektów z dyskusją

Indywidualne propozycje projektowe są poddawane wewnętrznemu konkursowi zgodnie z ustalonym terminem

Student analizuje literatury przedmiotu oraz dokumentacji projektów animacyjnych, edukacyjnych i upowszechnieniowych; pracuje w grupie nad koncepcją projektu; przygotowuje projekt do publicznej prezentacji, koordynuje działania oraz dokonuje podziału obowiązków w pracy nad microprojektem;

Uwagi:

Proszę o zwrócenie uwagi na terminy realizacji poszczególnych form weryfikacji:

Wypowiedź ustna A (prezentacje indywidualne): 9.11

Wypowiedź ustna B (prezentacje grup projektowych): 18.01, 25.01

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Gisman-Stoch
Prowadzący grup: Jolanta Gisman-Stoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna punktów z poszczególnych sposobów i form weryfikacji efektów kształcenia w przeliczeniu na oceny, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną )

Pełny opis:

Treści zajęć obejmują następujące zagadnienia:

• struktura projektu animacyjnego

• diagnozowanie środowiska i ustalanie hierarchii celów – drzewo celów i problemów – różne metody diagnozowania

• znaczenie grupy docelowej

• znaczenie miejsca realizacji projektu

• wyznaczanie kolejności zadań i ustalanie terminów – schemat Gantta

• partnerstwo i patronat

• źródła finansowania

• przykłady realizowanych projektów

• prezentacja założeń projektów z dyskusją

Indywidualne propozycje projektowe są poddawane wewnętrznemu konkursowi zgodnie z ustalonym terminem

Student analizuje literatury przedmiotu oraz dokumentacji projektów animacyjnych, edukacyjnych i upowszechnieniowych; pracuje w grupie nad koncepcją projektu; przygotowuje projekt do publicznej prezentacji, koordynuje działania oraz dokonuje podziału obowiązków w pracy nad microprojektem;

Uwagi:

Proszę o zwrócenie uwagi na terminy realizacji poszczególnych form weryfikacji:

Wypowiedź ustna A: 22.11

Wypowiedź ustna B: 17.01, 24.01

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.