Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rewitalizacja obszarów postindustrialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-AK-EK-S2-1ROP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rewitalizacja obszarów postindustrialnych
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Odoj
Prowadzący grup: Grzegorz Błahut, Grzegorz Odoj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module form weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 – 5.0)

-przy założeniu, że wszystkie formy weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)


Pełny opis:

Tematyka zajęć - obok dostarczenia wieloaspektowej wiedzy na temat procesu rewitalizacji terenów poprzemysłowych - ma pobudzić studentów do krytycznej analizy i oceny możliwości rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Wymiana myśli winna doprowadzić do odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące charakteru, zakresu oraz funkcjonalnego wymiaru planowanych przemian. Należą do nich takie kwestie:

- Z jakimi konkretnymi zadaniami w sferze społeczno-kulturowej, przestrzennej, ekologicznej i gospodarczej łączyć się powinien kompleksowy i interdyscyplinarny proces rewitalizacyjny?

- Co uczynić fundamentem zmian i kluczową siłą motywującą do tworzenia strategii przebudowy infrastruktury materialnej oraz zmiany mentalności i organizacji życia społecznego?

- Jakiego typu działania mogą na nowo spoić i ożywić rozbite, marginalizowane społeczności żyjące na terenach zdegradowanych?

- Jaką drogę postępowania przyjąć, aby w zgodzie z potrzebami i wartościami danej społeczności i przy jej aktywnej partycypacji przygotować i realizować program rewitalizacyjny ? Jak w tym kontekście zachować walory historyczne, unikatowość i lokalny koloryt tych obszarów?

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.