Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(B16) z zakresu metodyk specjalnych: Metodyka kształcenia nieseparacyjnego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-OA-S1-12MS.2-NS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: (B16) z zakresu metodyk specjalnych: Metodyka kształcenia nieseparacyjnego 2
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Sebastian Mrózek, Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna

Pełny opis:

• Edukacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – rys historyczny

• Integracja kontra inkluzja (sposoby definiowania i traktowania tych pojęć w literaturze i praktyce) w Polsce i innych krajach

• Podstawy prawne systemu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie nieseparacyjnym oraz źródła finansowania

• Podstawy kwalifikacji uczniów do szkolnictwa integracyjnego i inkluzyjnego

• Podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

• Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w szkolnictwie nieseparacyjnych

• Postawy wobec kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w szkolnictwie nieseparacyjnym

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)