Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tutoring z praktyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-OA-S1-13TP.4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tutoring z praktyką
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Gajdzica
Prowadzący grup: Ilona Fajfer-Kruczek, Zenon Gajdzica, Dorota Prysak, Wiesława Walkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Godawa
Prowadzący grup: Szymon Godawa, Anna Wojtas-Rduch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena całościowej pracy studenta, aktywność w placówce, przygotowane materiały i prace zaliczeniowe, wykonanie powierzonych zadań.

Skala ocen:

5 - 91 – 100% wykonanych zadań

4,5 - 81 – 90 % wykonanych zadań

4 - 71 – 80 % wykonanych zadań

3,5 - 61 – 70 % wykonanych zadań

3 - 51 – 60 % wykonanych zadań

2 - poniżej 51% wykonanych zadań

Pełny opis:

Tutoring to metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału studentów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega ona na regularnych spotkaniach ze studentami, w ramach których podopieczni samodzielnie przygotowują i omawiają zadania związane z uczestnictwem w praktykach w różnego rodzaju ośrodkach. Wykonują zadania z zakresu diagnozy funkcjonalnej, terapii oraz wsparcia rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chrząszcz
Prowadzący grup: Katarzyna Chrząszcz, Natalia Józefacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena całościowej pracy studenta, aktywność w placówce, przygotowane materiały i prace zaliczeniowe, wykonanie powierzonych zadań.

Skala ocen:

5 - 91 – 100% wykonanych zadań

4,5 - 81 – 90 % wykonanych zadań

4 - 71 – 80 % wykonanych zadań

3,5 - 61 – 70 % wykonanych zadań

3 - 51 – 60 % wykonanych zadań

2 - poniżej 51% wykonanych zadań

Pełny opis:

Tutoring to metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału studentów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega ona na regularnych spotkaniach ze studentami, w ramach których podopieczni samodzielnie przygotowują i omawiają zadania związane z uczestnictwem w praktykach w różnego rodzaju ośrodkach. Wykonują zadania z zakresu diagnozy funkcjonalnej, terapii oraz wsparcia rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Fajfer-Kruczek
Prowadzący grup: Ilona Fajfer-Kruczek, Szymon Godawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena całościowej pracy studenta, aktywność w placówce, przygotowane materiały i prace zaliczeniowe, wykonanie powierzonych zadań.

Skala ocen:

5 - 91 – 100% wykonanych zadań

4,5 - 81 – 90 % wykonanych zadań

4 - 71 – 80 % wykonanych zadań

3,5 - 61 – 70 % wykonanych zadań

3 - 51 – 60 % wykonanych zadań

2 - poniżej 51% wykonanych zadań

Pełny opis:

Tutoring to metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału studentów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega ona na regularnych spotkaniach ze studentami, w ramach których podopieczni samodzielnie przygotowują i omawiają zadania związane z uczestnictwem w praktykach w różnego rodzaju ośrodkach. Wykonują zadania z zakresu diagnozy funkcjonalnej, terapii oraz wsparcia rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Dorota Prysak
Prowadzący grup: Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Dorota Prysak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu stanowi ostateczna ocena z zaliczenia wszystkich efektów kształcenia

średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module sposobów weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 – 5.0) - przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)


Pełny opis:

1.Przygotowanie portfolio sprawdzającego podstawową wiedzę z zakresu opanowania aparatury pojęciowej dotyczącej kształcenia, wychowania oraz rehabilitacji w danej placówce i kontynuacja na bieżąco.

2.Przygotowanie kontraktu określającego obszary współpracy z instytucją w zakresie edukacji, rewalidacji, rehabilitacji z osobą niepełnosprawną, wyznaczenie kierunków pracy z osobą niepełnosprawną.

3. Dziennik spotkań: sprawdzający podstawową wiedzę z zakresu opanowania aparatury pojęciowej dotyczącej kształcenia, wychowania oraz rehabilitacji a także arteterapii jako dziedziny nauki oraz różnych form wyrazu artystycznego obecnego w danej placówce.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.