Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-OA-S1-3PO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

1.Przedmiot, problemy i zadania psychologii jako nauki

2.Wiedza zimna i wiedza gorąca jako metafory przydatne przy analizie psychologii i jej funkcji: opisowej, wyjaśniającej, przewidującej i praktycznej

3.Odmienne spojrzenia na człowieka przez różne koncepcje psychologiczne

4.Od czego zależy ludzkie zachowanie? Podział czynników przyczynowych e względu na stałość-zmienność, lokalizację i orientację czasową

5.Sytuacja jako kontekst funkcjonowania i czynności człowieka

6.Radzenie sobie w sytuacjach trudnych jako przykład zachowania uwarunkowanego wieloczynnikowo.

7.Procesy psychiczne i ich funkcje regulacyjne

8.Procesy odbioru informacji z zewnątrz– spostrzeganie

9.Procesy transformacji i produkcji informacji nowych – myślenie i wyobraźnia

10.Procesy zapisywania, utrwalania, przechowywania i wydobywania informacji – pamięć

11.Procesy związane z nadawaniem znaczenia zdarzeniom i obiektom –emocje i uczucia

12.Procesy nadające kierunek zachowaniu-motywacje, potrzeby, cele i wartości.

13.Różnice indywidualne – temperament i zdolności

14.Inteligencja i jej rola w życiu człowieka

15.Osobowość i jej funkcje regulacyjne w kontekście zmienności sytuacyjnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Kozielecki J. Koncepcje psychologiczne człowieka. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa (wydania różne)

1. Nęcka E. Psychologia twórczości. GWP, Gdańsk 2004

2. Strelau J. (red.), Podstawy psychologii. Podręcznik akademicki, dowolne wydanie, tom 1, 2.I

3. Trzebińska E. Psychologia pozytywna. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008.

4. Zimbardo P., Psychologia i życie, PWN, Warszawa, 1999

Literatura uzupełniająca

1. Kozielecki J., Transgresyjna koncepcja człowieka, PWN, Warszawa 1987

2. Łosiak W. Psychologia emocji . Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Warszawa 2008.

3. Nęcka E., Inteligencja: geneza - struktura - funkcje, GWP, Gdańsk, 2003

4. Tomaszewski T. (red.), Psychologia, PWN, Warszawa, 1979 (wersja jednotomowa lub któraś z późniejszych wersji, wydanych później)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega wiedza, jaką zdobył student podczas wykładów i ćwiczeń z psychologii ogólnej, wyrażona stopniem opracowania wybranego tematu. Pod uwagę będą brane:

- kompletność problematyki

- uwzględnienie szerszego kontekstu (np. wymiar metodologiczny, metateoretyczny, interdyscyplinarny itp.)

- poziom autorskości

- dobór literatury

skala ocen standardowa:

- bdb (student wykazuje znajomość całości problematyki na wszystkich trzech poziomach – przedmiotowym, metodologicznym oraz meta teoretycznym),

- db (student wykazuje znajomość całości problematyki na poziomie merytorycznym)

- dst (student wykazuje znajomość większości fragmentów problematyki na poziomie

merytorycznym)

- ndst (student wykazuje znajomość nielicznych fragmentów problematyki na poziomie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.