Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-OA-S1-4PANI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Porczyńska-Ciszewska
Prowadzący grup: Anna Porczyńska-Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Godawa
Prowadzący grup: Szymon Godawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna

Pełny opis:

1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim- cechy rozwojowe, funkcjonowanie w społeczeństwie, formy pomocy,

2. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym- cechy rozwojowe, funkcjonowanie w społeczeństwie, formy pomocy,

3. niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym- cechy rozwojowe, funkcjonowanie w społeczeństwie, formy pomocy,

4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim- cechy rozwojowe, funkcjonowanie w społeczeństwie, formy pomocy,

5. Pojęcie inteligencji, procesy poznawcze.

6. Psychospołeczne problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Godawa
Prowadzący grup: Szymon Godawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module form weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 – 5.0) - przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Pełny opis:

Przedmiot Psychologiczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej umożliwia studentowi nabycie rozszerzonej wiedzy z zakresu psychologii osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychologii emocji i motywacji i psychologii rozwojowej osób z obniżonym intelektem. Powinien umieć pracować w zespole; wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; twórczo animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się, posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych, twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Godawa
Prowadzący grup: Szymon Godawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module form weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 – 5.0) - przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Pełny opis:

Przedmiot Psychologiczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej umożliwia studentowi nabycie rozszerzonej wiedzy z zakresu psychologii osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychologii emocji i motywacji i psychologii rozwojowej osób z obniżonym intelektem. Powinien umieć pracować w zespole; wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; twórczo animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się, posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych, twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Godawa
Prowadzący grup: Szymon Godawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module sposobów weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 – 5.0)

-przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

- 90 % obecność na zajęciach

Pełny opis:

Przedmiot Psychologiczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej umożliwia studentowi nabycie rozszerzonej wiedzy z zakresu psychologii osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychologii emocji i motywacji i psychologii rozwojowej osób z obniżonym intelektem. Powinien umieć pracować w zespole; wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; twórczo animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się, posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych, twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.