Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Życie rodzinne i seksualne osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-OA-S1-4ZRISON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Życie rodzinne i seksualne osób niepełnosprawnych
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena z kolokwium

90% obecności na zajęciach

Pełny opis:

Student zapozna się z formami pomocy rodzinom z niepełnosprawnością, podstawowymi procesami zachodzącymi wewnątrz systemu rodzinnego. Pozna podstawowe stereotypy i mity dotyczące funkcjonowania seksualnego rodziny a także przyswoi sobie zakres działań asystenta rodziny w Polsce oraz w niektórych krajach na świecie.

Student pozna również pracę asystenta osoby niepełnosprawnej oraz asystenta rodziny w różnych krajach.

W takcie realizacji przedmiotu zostaną także poruszone treści związane z etyką wykonywanego zawodu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Górnikowska-Zwolak
Prowadzący grup: Elżbieta Górnikowska-Zwolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena z pracy pisemnej

90% obecności na zajęciach

aktywny udział w zajęciach (dyskusji)

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania rodzin z osobą niepełnosprawną, także wiedzy nt. rozwoju seksualnego człowieka, w tym niepełnosprawnego (problemów i zaburzeń w tym względzie); uwrażliwienie na funkcjonujące mity i stereotypy dotyczące seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie; uświadomienie znaczenia edukacji seksualnej opiekunów osób niepełnosprawnych i ich samych; zwrócenie uwagi na zagrożenie nadużyciami seksualnymi osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Godawa
Prowadzący grup: Szymon Godawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module form weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 – 5.0) - przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania rodzin z osobą niepełnosprawną, także wiedzy nt. rozwoju seksualnego człowieka, w tym niepełnosprawnego (problemów i zaburzeń w tym względzie); uwrażliwienie na funkcjonujące mity i stereotypy dotyczące seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie; uświadomienie znaczenia edukacji seksualnej opiekunów osób niepełnosprawnych i ich samych; zwrócenie uwagi na zagrożenie nadużyciami seksualnymi osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Godawa
Prowadzący grup: Szymon Godawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.