Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Życie rodzinne i seksualne osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-OA-S1-4ZRISON
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Życie rodzinne i seksualne osób niepełnosprawnych
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Godawa
Prowadzący grup: Szymon Godawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module form weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 – 5.0) - przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania rodzin z osobą niepełnosprawną, także wiedzy nt. rozwoju seksualnego człowieka, w tym niepełnosprawnego (problemów i zaburzeń w tym względzie); uwrażliwienie na funkcjonujące mity i stereotypy dotyczące seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie; uświadomienie znaczenia edukacji seksualnej opiekunów osób niepełnosprawnych i ich samych; zwrócenie uwagi na zagrożenie nadużyciami seksualnymi osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)