Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

B(5) z zakresu podstaw edukacji wielo i międzykulturowej: Podstawy edukacji wielokulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-OA-S1-EWM.1EW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: B(5) z zakresu podstaw edukacji wielo i międzykulturowej: Podstawy edukacji wielokulturowej
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Alina Szczurek-Boruta, Anna Twardzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 70%, kolokwium zaliczeniowe 30%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Celem modułu jest poznanie fundamentalnych zagadnień z zakresu edukacji regionalnej, wielokulturowej w teorii i praktyce ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie opieki i wsparcia społecznego; kształtowanie u studentów myślenia o opiece międzyludzkiej, wsparciu społecznym, wychowaniu w kontekście związków kultury i człowieka; nabycie przez studentów kompetencji w zakresie wychowawczym i społecznym, związanych z umiejętnością rozpoznawania potrzeb wychowanka należącego do różnych kręgów etnicznych, narodowych, wyznaniowych itd. oraz zdolnością do współpracy w relacjach międzyludzkich; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.

Uwagi:

Brzezińska A. W., Hulewska A., Słomska J. (red.): Edukacja regionalna. Warszawa 2006.

Cybal-Michalska A. Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem. Poznań 2011

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie Tom 1, Między teorią a praktyką, Red. A. Szczurek-Boruta, Katowice 2015

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie Tom 2. Wielokulturowość – doświadczanie Innego. Red. A. Gancarz, Katowice 2016

Lalak D. (red.): Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości. Warszawa 2008.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.): Przemiany społeczno – cywilizacyjne i edukacja szkolna - problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości. Cieszyn - Warszawa - Kraków 2005.

Lewowicki T., Urban J. (red.): Edukacja międzykulturowa na pograniczach w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej – teoria i praktyka. Katowice 2007.

Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich- stan, problemy i perspektywy. Białystok- Cieszyn-Warszawa 2010.

Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce - stan, problemy i perspektywy. Warszawa-Cieszyn-Białystok 2013

Lewowicki T., Chojnacka-Synaszko B., Piechaczek-Ogierman G. (red.): Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Toruń – Katowice – Warszawa 2014

Lewowicki T., Chojnacka-Synaszko B., Kwadrans Ł., Suchodolska J.: Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży – studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 3. Spostrzeganie wyznaczników tożsamości i postawy wobec Innych. Toruń 2017

Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009.

Muszyńska J.: Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne. Warszawa 2014

Różańska A.: Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluralizmu religijnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) – studium porównawcze. Cieszyn – Toruń 2015.

Szczurek-Boruta A.: O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje. Toruń 2014.

• seria prac „Edukacja Międzykulturowa” 70 tomów

• „Edukacja Międzykulturowa” roczniki od 2012-2017

• „Multicultural Studies” tomy od 2016

• „Kultura i Edukacja” aktualne numery

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jas
Prowadzący grup: Katarzyna Jas, Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.