Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja kulturalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-ASK-5EK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja kulturalna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

podstawowe przedmioty pedagogiczne

Skrócony opis:

Edukacja kulturalna. Wykład ma wprowadzić w podstawowe pojęcia związane z edukacją kulturalną, wyjaśnić jej specyfikę i uwarunkowania, przedstawić metody i formy edukacji kulturalnej formalnej i nieformalnej w różnych środowiskach i grupach wiekowych

Pełny opis:

Przedmiot Edukacja kulturalna, jej przedmiot i główne pojęcia, różne koncepcje i tradycje jej realizacji. Związek sposobu rozumienia edukacji kulturalnej ze sposobem rozumienia kultury i edukacji. uwarunkowania przebiegu i efektywności edukacji kulturalnej w różnych środowiskach, polskie i międzynarodowe programami działań związanych z edukacją kulturalną i praktyką edukacji kulturalnej w konkretnych środowiskach.Edukacja kulturalna realizowana jako edukacja formalna i nieformalna przez różne podmioty, w różnych środowiskach i grupach wiekowych.

Literatura:

- Jankowski Dzierżymir (red.), Edukacja kulturalna w życiu człowieka. Kalisz 1999

- Olbrycht Katarzyna (red) Edukacja kulturalna – wybrane obszary. Katowice 2004

- Olbrycht Katarzyna , E.Konieczna, J.Skutnik, (red.) Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej. Toruń 2008

Słowińska Sylwia, Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech. Inspiracje – propozycje – koncepcje. Kraków 2007.

- Idzikowski Bogdan, Narkiewicz-Niedbalec Ewa (red.) Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Kongres Kultury Polskiej 2000. Zielona Góra 2000.

- Jankowski Dzierżymir ( red.), Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna. Poznań 1996.

- Żurakowski Bogusław (red) Pedagogika kultury – wychowanie do wyboru wartości. Kraków 2003

- „Pedagogika Kultury”.

- Lewowicki Tadeusz, Ogrodzka-Mazur Ewa,.Gajdzica Anna. Świat wartości i edukacja międzykulturowa. Cieszyn-Warszawa 2003.

-

literatura aktualizowana w kolejnych latach

:

Efekty uczenia się:

zna różne koncepcje edukacji kulturalnej , główne pojęcia jakimi operuje się w tej dziedzinie,

rozumie różnice między nimi dotyczące założeń, przedmiotu i celów;

rozumie konsekwencje jakie dla interpretacji edukacji kulturalnej wynikają ze sposobu interpretowania kultury i edukacji

I z tradycji, w jakich zakorzeniane są poszczególne koncepcje i programy;

zna metody i formy nieformalnej i formalnej edukacji kulturalnej w różnych środowiskach, grupach wiekowych. Potrafi planować, analizować i oceniać działania w zakresie edukacji kulturalnej.

Metody i kryteria oceniania:

wykład - egzamin' ćwiczenia - kolokwium pisemne i wypowiedzi ustne, opracowanie mapy i sieci oraz analiza merytoryczna działań w zakresie edukacji kulturalnej prowadzonych we własnym środowisku zamieszkania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.