Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie i finansowanie w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-ASK-5ZIF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i finansowanie w kulturze
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Realizacja modułu: organizacja instytucji kultury.

Skrócony opis:

Moduł zarządzanie i finansowanie w kulturze ma umożliwić studentom orientację w formach i sposobach prowadzenia działalność kulturalnej w Polsce. Student zyskuje podstawową wiedze przygotowującą go do pracy w instytucjach kultury; wie jakie są źródła finansowania działalności kulturalnej oraz potrafi dokonać oceny instytucji.

Pełny opis:

Treści zajęć skupiają się na zagadnieniach związanych z:

- zarządzaniem podmiotami kultury w Polsce

- tworzeniem strategii rozwoju instytucji kultury

- źródłami finansowania kultury

- projektowaniem działalności kulturalnej.

Treści teoretyczne odniesione zostaną do analizy konkretnych przykładów.

Literatura:

- Kultura a rozwój, red. J. Hausner, A. Karwińska, J.Purchla, NCK, 2013.

- Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, M. Dragicevic-Sesic, B. Stojkovic, NCK, 2010.

- Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, M. Lewandowski, Con Art, 2013.

- Innowacje w zarządzaniu instytucjami kultury, M. Lewandowski, Con Arte, 2011.

Efekty uczenia się:

student zna podstawy prawne określające sposób funkcjonowania instytucji kultury oraz potrafi wskazać źródłach finansowania

przedsięwzięć kulturalnych, ponadto umie posługiwać się terminologią z zakresu zarządzania instytucjami kultury i potrafi odwołując się do konkretnego przykładu omówić strategię rozwoju instytucji prowadzącej działalność kulturalną

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna, kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.