Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-ASK-7WM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzny

Wymagania wstępne:

podstawy wiedzy o wychowaniu

Skrócony opis:

Wychowanie do wartości - wykład

Pełny opis:

Uzasadnienie psychologiczne, socjologiczne, kulturowe i pedagogiczne potrzeby wychowania do wartości. Sposób rozumienia "wychowania do wartości" w świetle różnych stanowisk aksjologicznych, dyskusje wokół miejsca wartości w kulturze współczesnej; kulturowe uwarunkowania przekazu wartości i wychowania do wartości , formalne i nieformalne wychowanie do wartości w różnych środowiskach wychowawczych, metody i formy wychowania do wartości

Literatura:

Ingarden R., Książeczka o człowieku. Kraków 1975

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice 2000.

Stróżewski W.: W kręgu wartości. Kraków 1992,

publikacje na temat wychowania do wartości ukazujące się w danym roku

Efekty uczenia się:

zna podstawowe pojęcia aksjologii , sposoby ujmowania wartości, ich porządkowania, koncepcje

ich wpływu na rozwój i funkcjonowanie człowieka

rozumie zasadnicze różnice w interpretowaniu wartości, i ich źródła i implikacje dla wychowania

rozumie miejsce wartości w kulturze ( ujmowanej w sposób wartościujący i opisowy) ,

zna i rozumie stanowiska określające miejsce wartości w kulturze współczesnej oraz wyniki badań nad wartościami w kulturze współczesnej

zna i rozumie różne koncepcje wychowania do wartości, ich kulturowe uwarunkowania i implikacje dla praktyki społecznej

zna metody wychowania do wartości realizowanego w obszarze związków kultury i edukacji

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny problemowy

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.