Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja kulturalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AN-S1-5EK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja kulturalna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki kultury, socjologii kultury, historii i teorii kultury

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z dziedziną edukacji jaką jest edukacja kulturalna, z jej przedmiotem i głównymi pojęciami, z różnymi koncepcjami i tradycjami jej realizacji;

Pełny opis:

Związek sposobu rozumienia edukacji kulturalnej ze sposobem rozumienia kultury i edukacji; Istota edukacji kulturalnej i kulturowej; uwarunkowania przebiegu i efektywności edukacji kulturalnej w różnych środowiskach; polskie i międzynarodowe programy edukacji kulturalnej.

Student zapoznaje się zarówno z tekstami omawiającymi problematykę edukacji kulturalnej, jak z polskimi i międzynarodowymi programami działań związanych z edukacją kulturalną i praktyką edukacji kulturalnej w konkretnych środowiskach; student powinien zdobyć umiejętności związane z analizą, krytyczną oceną i formułowaniem uzasadnionych wniosków oraz postulatów w zakresie edukacji kulturalnej realizowanej jako edukacja formalna i nieformalna w różnych środowiskach i grupach wiekowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Jankowski Dzierżymir, Edukacja i autoedukacja. Współzależność, konteksty, twórczy rozwój. Toruń 2012

- Kargul Józef, Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury. Warszawa 2012

- Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. Kraków 2014

- Olbrycht Katarzyna (red) Edukacja kulturalna – wybrane obszary. Katowice 2004

- Olbrycht Katarzyna , E.Konieczna, J.Skutnik, (red.) Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej. Toruń 2008

- Inspiratorzy, projektodawcy i realizatorzy edukacji kulturalnej. (red.) K.Olbrycht, D.Sieroń – Galusek. Toruń 2010

- Słowińska Sylwia, Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech. Inspiracje – propozycje – koncepcje. Kraków 2007.

- Olbrycht Katarzyna - Edukacja kulturalna dziecka – zapomniany obszar edukacji? W: Edukacja małego dziecka. T.I. (red) U.Szuścik, E.Ogrodzka-Mazur, A.Gajdzica. Kraków 2010

Literatura uzupełniająca

- Jankowski Dzierżymir ( red.), Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna. Poznań 1996.

- Jankowski Dzierżymir (red.), Edukacja kulturalna w życiu człowieka. Kalisz 1999

- Kubinowski D., (red.) Kultura współczesna a wychowanie człowieka.Lublin 2006

- Żurakowski Bogusław (red) Pedagogika kultury – wychowanie do wyboru wartości. Kraków 2003

- „Pedagogika Kultury” T.I-IV.

Efekty uczenia się:

wiedza:

zna różne koncepcje edukacji kulturalnej , główne pojęcia jakimi operuje się w tej dziedzinie, rozumie różnice między nimi dotyczące założeń, przedmiotu i celów, rozumie konsekwencje jakie dla interpretacji edukacji kulturalnej wynikają ze sposobu interpretowania kultury i edukacji I z tradycji, w jakich zakorzeniane są poszczególne koncepcje i programy

umiejętności:

potrafi wskazać środowiska i instytucje realizujące formalną i nieformalną edukację kulturalną oraz przeanalizować

program takich działań, potrafi krytycznie oceniać działania w ramach edukacji kulturalnej i uzasadniać swoje oceny, potrafi określić potrzeby , możliwości i uwarunkowania realizacji edukacji kulturalnej w różnych środowiskach

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie pytań problemowych

(egzamin w funkcji oceny podsumowującej moduł), oparty na podanej literaturze, zagadnieniach opracowywanych w ramach konwersatorium i treści wykładów

Konwersatorium: indywidualna wypowiedź ustna wypowiedź ustna na podstawie podanych zadań odsyłających do literatury; wypowiedź ustna dotycząca praktyki edukacji kulturalnej (jako ocena formująca w toku zajęć)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Olbrycht
Prowadzący grup: Barbara Głyda, Katarzyna Olbrycht
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.