Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka kulturalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AN-S1-5PK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka kulturalna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

ze względu na interdyscyplinarny charakter modułu zalecana realizacja efektów kształcenia modułów: Sztuki plastyczne z elementami upowszechniania, Literatura z elementami upowszechniania, Muzyka z elementami upowszechniania, Teatr z elementami upowszechniania, Film z elementami upowszechniania, Organizacja instytucji kultury, Zarządzanie i finansowanie w kulturze.

Skrócony opis:

moduł polityka kulturalna ma: 1. dostarczyć studentowi ogólnej wiedzy na temat głównych koncepcji polityki kulturalnej w PRL-u; 2.uświadomić zależność pomiędzy rzeczywistością polityczną a poszczególnymi dyscyplinami artystycznymi – literaturą, teatrem, filmem, sztukami plastycznymi, muzyką, mediami; 3. poinformować o podstawowych zmianach, założeniach i kierunkach polityki kulturalnej w Polsce po 1989 roku; 4. zapoznać z polityką kulturalną samorządu terytorialnego w skali regionu, powiatu, miasta i gminy; 5. zaznajomić z polityką kulturalną Unii Europejskiej; 6. wskazać na różnorodność współcześnie realizowanych europejskich modeli polityki kulturalnej; 7. przywołać przykładowe inicjatywy międzynarodowe, euroregionalne, transgraniczne realizujące się w obszarze kultury.

Efekty uczenia się:

wiedza:

student zna główne koncepcje polityki kulturalnej w Polsce w latach 1945-2015;

posiada podstawową wiedzę na temat polityki kulturalnej samorządów regionalnych i lokalnych;

posiada elementarne informacje odnośnie polityki kulturalnej Unii Europejskiej i współczesnych modeli europejskich polityk kulturalnych

oraz programów współpracy transgranicznej i euroregionalnej w zakresie kultury

umiejętności:

potrafi dostrzec ścisłe zależności pomiędzy rzeczywistością polityczną, a poszczególnymi dziedzinami kultury, pomiędzy faktem politycznym i faktem artystycznym;

posiada zdolność sytuowania przedsięwzięć kulturalnych w pozaartystycznych kontekstach;

posiada umiejętność rozpoznawania miejsca kultury w politycznych systemach krajów europejskich

kompetencje społeczne:

jest świadomy związków kultury i polityki na poziomie narodowym, regionalnym, lokalnym, międzynarodowym (w tym trans granicznym, euroregionalnym)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kania
Prowadzący grup: Tadeusz Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin ,3 pytania, jedno z historii polityki kulturalnej, drugie z polityki szczegółowej, trzecie z terminologii lub problemowe. Średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych (ćwiczenia egzamin końcowy)

Pełny opis:

Opis przedmiotu, treści i wymagań, także zaliczenia nie odbiega od lat poprzednich,tj. student zna historię polityki kulturalnej,szczególnie współczesne założenie i problemy Polityki kulturalnej i polityk szczegółowych oraz specyficzną terminologię. Potrafi odnosić uwarunkowania i przykłady z zakresu polityki kulturalnej do skali regionu, kraju i międzynarodowej (np. wymiany kulturalnej i współpracy).Dostrzega zależności między rzeczywistością kulturalną a polityczna i uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.