Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr z elementami upowszechniania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AN-S1-6TE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr z elementami upowszechniania
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Moduł ma dać studentowi ogólną wiedzę z zakresu teorii i estetyki teatru, historii teatru (i dramatu) powszechnego oraz historii teatru (i dramatu) polskiego.

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia z teorii teatru: autonomia teatru, teatr jako sztuka widowiskowa.

Wybrane problemy z historii teatru powszechnego i polskiego: różnorodne oblicza teatru i dramatu greckiego, teatr i dramat starożytnego Rzymu, teatr wieków średnich (dramat i teatr religijny, dramat i teatr świecki), wyznaczniki komedii dell’arte, dramat i teatr angielski doby renesansu, polski Teatr Narodowy, dramat i teatr okresu romantyzmu, teatr drugiej połowy XIX wieku.

Literatura:
Efekty uczenia się:

Wiedza:

student jest wprowadzony w podstawowe zagadnienia teatru, jako dziedziny kultury artystycznej;

jest zorientowany w stopniu podstawowym w historii teatru powszechnego i teatru polskiego.

Umiejętności:

potrafi sprecyzować i zaprezentować w formie pisemnej i/lub ustnej indywidualny pogląd na temat związany z historią teatru powszechnego i polskiego;

posiada umiejętność analizy utworu dramatycznego i jego konkretyzacji scenicznej, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej.

Kompetencje społeczne:

jest świadomy roli i wartości teatru w ogólnym systemie komunikacji społecznej i kulturowej:

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.