Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr z elementami upowszechniania cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AN-S1-TE.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr z elementami upowszechniania cz.2
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

wymagane jest zaliczenie modułu 12-PE-AN-S1-6TE

Skrócony opis:

Moduł Teatr z elementami upowszechniania ma dać studentowi ogólną wiedzę w zakresie teatru współczesnego z ukierunkowaniem na upowszechnianie i recepcję , kształtować umiejętność analizy i interpretacji przejawów współczesnego życia teatralnego.

Pełny opis:

Wykład:

wybrane zagadnienia z zakresu teatru XX wieku powszechnego i polskiego; istotne zjawiska teatru współczesnego, dokonania teatralne wybranych twórców polskich i europejskich, teatr polski poza krajem; współczesne formy upowszechniania i popularyzacji teatru (festiwale teatralne) recepcja przedstawień (krytyka teatralna.

Konwersatorium:

prezentacje koncepcji teatralnych najważniejszych przedstawicieli

Wielkiej Reformy Teatru oraz przemian teatru po II wojnie światowej (dyskusja); prezentacja wybranych współczesnych twórców teatru w Polsce.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student jest zorientowany w stopniu podstawowym w kierunkach teatru współczesnego – polskiego i europejskiego; zna różne współczesne formy upowszechniania i popularyzacji teatru, zaznajomiony jest z problematyką

recepcji przedstawienia.

Umiejętności:

student potrafi sprecyzować i zaprezentować w formie pisemnej i/lub ustnej indywidualny pogląd na temat związany ze zjawiskami teatru współczesnego, a także wykorzystać wiedzę i własne i doświadczenia do wypracowania własnego warsztatu pracy edukacyjnej, animacyjnej i upowszechnieniowej; posiada umiejętność poddawania krytycznemu osądowi różnorodnych zjawisk teatru współczesnego.

Kompetencje spoleczne:

student potrafi być aktywnym i kompetentnym uczestnikiem współczesnego życia teatralnego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny:

weryfikacja wiedzy uzyskanej przez studenta w trakcie wykładów, konwersatoriów i samodzielnej lektury literatury przedmiotu wykazanej w sylabusie;

prezentacja:

ocena umiejętności merytorycznego zaprezentowania wybranego zjawiska Wielkiej Reformy Teatru lub przemian współczesnego teatru;

referat:

ocena umiejętności prezentacji i merytorycznej oceny dokonań wybranych twórców współczesnego teatru.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Pindór
Prowadzący grup: Mirosława Pindór, Ewa Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.