Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji wielo- i międzykulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AR-S1-1PEWIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji wielo- i międzykulturowej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Katarzyna Jas, Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 70%, kolokwium zaliczeniowe 30%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Treści wykładu

1-2. Zróżnicowanie kulturowe współczesnych społeczeństw a wrażliwość kulturowa.

3-4. Podstawowa aparatura pojęciowa pedagogiki międzykulturowej.

5-6. Od wielokulturowości do międzykulturowości – szansa czy zagrożenie dla edukacji.

7-8. Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość zadaniem dla edukacyjnym.

9-10. Kierunki polityki edukacyjnej i strategie edukacji wielokulturowej i międzykulturowej.

11-12. Historyczny i metodologiczny kontekst edukacji wielo- i międzykulturowej.

13-14. Modele edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w Polsce i na świecie.

15. Nowa mapa problemów opiekuńczo-wychowawczych - w (ciągłym) poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej.

Treści ćwiczeń

1. Edukacja regionalna, edukacja wielokulturowa, edukacja międzykulturowa – cele, zadania, przedmiot, zakresy pojęć.

2-3. Edukacja regionalna jako obszar edukacji międzykulturowej. Wykorzystanie zabaw, bajek, baśni, opowiadań, filmów w pracy z małym dzieckiem w zakresie edukacji regionalnej.

4-5. Edukacja wielokulturowa i edukacja międzykulturowa wobec problemów osób różniących się pod względem etnicznym, narodowym, kulturalnym, rasowym, płci, sprawności intelektualnej, fizycznej, własnej świadomości, stylów bycia i życia - praktyczne przykłady realizacji ćwiczeń, zadań, zajęć.

6. Kreowanie tożsamości małego dziecka – program uwrażliwiania kulturowego.

7. Asystent Rodziny w środowisku wielo- i międzykulturowym

8. Wychowanie międzykulturowe – proces edukacji społecznej małego dziecka.

9. Opieka w wymiarze kulturowym i w perspektywie psychologicznej.

10. Psychospołeczne aspekty kontaktów międzykulturowych w kontekście migracji, emigracji, uchodźctwa.

11. Etniczność i obywatelskość jako kategorie w kształceniu i wychowaniu.

12-14. Autoprezentacje – analiza tekstów bieżących artykułów z czasopism pedagogicznych.

15. Podsumowanie – zaliczenie.

Uwagi:

1. Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Teorie i modele badań międzykulturowych. Cieszyn-Warszawa 2006.

2. Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.): Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. T.2. Problemy praktyki oświatowej. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2009.

3. Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich- stan, problemy i perspektywy. Białystok- Cieszyn-Warszawa 2010.

4. Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkoły dla mniejszości na-rodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce - stan, problemy i perspektywy. Warszawa-Cieszyn-Białystok 2013

5. Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Ogniewjuk W., Sysojewa S. (red.): Wielokulturowość i edukacja. Warszawa – Cieszyn – Kijów 2014

6. Lewowicki T., Chojnacka-Synaszko B., Piechaczek-Ogierman G. (red.): Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Toruń – Katowice – Warszawa 2014

7. Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.:) Kultura w edukacji międzykulturowej konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne, Cieszyn – Warszawa - Toruń 2013.

8. Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009.

9. Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. Cieszyn-Kraków 2007.

10. Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Poza paradygmaty pedagogiki. Pedagogika międzykulturowa. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Chojnacka-Synaszko
Prowadzący grup: Barbara Chojnacka-Synaszko, Anna Twardzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 60%, kolokwium zaliczeniowe 40%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Zajęcia mają umożliwić słuchaczom poznanie fundamentalnych zagadnień z zakresu edukacji regionalnej, wielo – i międzykulturowej w teorii i praktyce ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie opieki i wsparcia społecznego małego dziecka; zrozumienie metodologicznych problemów pedagogiki międzykulturowej; kształtowanie u studentów myślenia o opiece międzyludzkiej, wsparciu społecznym, wychowaniu w kontekście wzajemnego wpływu kultury i człowieka;

rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Aleksandra Gancarz, Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 60%, kolokwium zaliczeniowe 40%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Zajęcia mają umożliwić słuchaczom poznanie fundamentalnych zagadnień z zakresu edukacji regionalnej, wielo – i międzykulturowej w teorii i praktyce ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie opieki i wsparcia społecznego małego dziecka; zrozumienie metodologicznych problemów pedagogiki międzykulturowej; kształtowanie u studentów myślenia o opiece międzyludzkiej, wsparciu społecznym, wychowaniu w kontekście wzajemnego wpływu kultury i człowieka;

rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Chojnacka-Synaszko
Prowadzący grup: Barbara Chojnacka-Synaszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 60%, kolokwium zaliczeniowe 40%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Zajęcia mają umożliwić słuchaczom poznanie fundamentalnych zagadnień z zakresu edukacji regionalnej, wielo – i międzykulturowej w teorii i praktyce; zrozumienie metodologicznych problemów pedagogiki międzykulturowej; kształtowanie u studentów myślenia o opiece międzyludzkiej, wsparciu społecznym, wychowaniu w kontekście wzajemnego wpływu kultury i człowieka;rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gancarz
Prowadzący grup: Aleksandra Gancarz, Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 60%, kolokwium zaliczeniowe 40%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Zajęcia mają umożliwić słuchaczom poznanie fundamentalnych zagadnień z zakresu edukacji regionalnej, wielo – i międzykulturowej w teorii i praktyce; zrozumienie metodologicznych problemów pedagogiki międzykulturowej; kształtowanie u studentów myślenia o opiece międzyludzkiej, wsparciu społecznym, wychowaniu w kontekście wzajemnego wpływu kultury i człowieka;rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.

Uwagi:

Zakłada się, że student/studentka posiada wiedzę ogólnopedagogiczną, zdobytą w ramach kształcenia kierunkowego w dotychczasowym kształceniu akademickim z zakresu: wprowadzenia do pedagogiki ogólnej, psychologii, dydaktyki, teorii wychowania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.